Vanaf 2023 zijn er honderdduizenden woningen extra nodig in Nederland

De komende jaren zouden er ongeveer 900.000 woningen gebouwd moeten worden in Nederland. Daar bovenop zouden volgens onderzoekers nog eens 110.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat is een aanzienlijk hoeveelheid bij elkaar. Er zouden dus meer dan een miljoen woningen bij moeten komen in Nederland om aan de woningtekorten tegemoet te komen. Dit is echter geen eenvoudige opgave. In heel Nederland staan ongeveer 8 miljoen woningen. In een periode van ongeveer zes jaar tijd zouden er dus een miljoen extra woningen bij moeten komen. Dan zou men volgend jaar echter wel hard moeten gaan bouwen. Natuurlijk zijn de beleidsmakers het spoort compleet bijster. Door stoere plannen te bedenken met hoge cijfers lijkt de overheid goede maatregelen te nemen. Echter het benoemen van plannen is anders dan het realiseren van plannen.

Je kunt wel zeggen wat je wilt doen maar het daadwerkelijk realiseren is iets heel anders. Met name de overheid is goed in het bedenken van plannen die anderen moeten uitvoeren. Als de plannen falen kunnen ze altijd demissionair worden of nog beter naar iemand anders wijzen als de veroorzaker van de problemen of als de veroorzaker van de belemmeringen op de woningmarkt. Zo is niemand ergens verantwoordelijk voor en kunnen problemen langzaam maar zeker uitgroeien tot dramatische omvang. Naast het noemen van getallen moet de overheid ook in de gaten krijgen dat voor het bouwen ook mensen nodig zijn die de bouwwerken kunnen maken. Er zijn ook materialen nodig en bouwlocaties. Volgens mij wordt het tijd om niet meer te roepen maar om gewoon aan de slag te gaan.