Vanaf 2021 moeten cv-ketels vervangen worden voor andere warmtebronnen of hybride oplossingen

Nederland wil steeds minder gebruik maken van aardgas. Dat betekent dat er oplossingen moeten worden bedacht waarmee de huidige gas-verbruikende verwarmingssystemen kunnen worden vervangen. De klassieke cv-ketel verbruikt aardgas om het water in de cv-leidingen te vervangen. Dit systeem zet redelijk relatief inefficiënt gas om in warmte. Deze warmte wordt overgedragen op het water in de cv-leidingen en wordt afgeven aan de omgeving via radiatoren. Dit systeem is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van aardgas. Door het verstoken van aardgas door de cv-ketel wordt er CO2 uitgestoten. Inmiddels is er een breed draagvlak om deze vorm van verwarmen te vervangen door een duurzame oplossing.

CV-ketels vervangen
Er zijn verschillende partijen uit verschillende branches die de cv-ketel willen uitfaseren binnen drie jaar tijd. Dat betekend dat er vanaf 2021 een andere manier van verwarmen moet worden doorgevoerd. De partijen streven er naar om huizen te verduurzamen. De verwarmingstechniek is daar een belangrijk onderdeel van. Ieder jaar zijn er in Nederland circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Het is volgens de partijen wenselijk dat deze cv-ketels worden vervangen voor duurzame oplossingen. Hierbij denkt men onder andere aan een hybride ketel of een hybride warmtepomp. Deze gecombineerde verwarmingssystemen worden ook in 2018 al steeds vaker toegepast.

Hybride ketel of hybride warmtepomp
De term ‘hybride’ kent men in Nederland vooral uit de voertuigentechniek waarbij een hybride auto een gecombineerd systeem heeft van een elektromotor en een verbrandingsmotor die draait op fossiele brandstof. Dit is in feite ook het geval bij hybride verwarming. Een hybrideketel is een gasgestookte cv-ketel maar deze is gekoppeld aan een hybridewarmtepomp. Dit betekend in de praktijk dat de hybride warmtepomp als eerste zal worden aangesproken voor de verwarming van een woning of ander gebouw. Wanneer de hybride warmtepomp te weinig capaciteit heeft om het gebouw te verwarmen zal de cv-ketel gas gaan verstoken om aan de warmtevraag te voldoen. Dit is ook het geval wanneer er heet water zal moeten worden afgetapt. Doordat deze hybride oplossing minder aardgas verbruikt is het een duurzame oplossing. Een warmtepomp kan men echter ook gebruiken zonder een cv-ketel of hybride ketel. Die oplossing is nog duurzamer omdat men dan in het geheel geen gebruik hoeft te maken van een cv-ketel en dus aardgasvrij is.

Uneto-VNI
Brancheorganisatie Uneto-VNI is actief in de installatietechniek en is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in deze sector. Uneto-VNI is er van overtuigd dat de gasgestookte cv-ketel op den duur zal moeten verdwijnen uit de woningen van Nederland. Samen met fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties en een deel van de energiesector heeft Uneto-VNI een manifest gepresenteerd. Dit gebeurde op woensdag 28 maart 2018. Het manifest gaat over het plan om de cv-ketels uit te faseren de komende jaren en werd verstrekt aan de Tweede Kamer en Diederik Samsom. De heer Samsom is door het kabinet aangesteld als onderhandelaar voor het Klimaat- en Energieakkoord.