Vanaf 1 januari 2023 nog geen mogelijkheid om statiegeldblikjes in te zamelen bij supermarkten

Het ziet er naar uit dat het nog niet mogelijk is om vanaf 1 januari 2023 statiegeldblikjes landelijk in te zamelen via supermarkten. Dit bericht werd afgelopen maandag bekend gemaakt door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Volgens dit afvalfonds zou het wellicht wel mogelijk zijn om vanaf 1 april 2023 blikjes in te zamelen bij supermarkten. Door het invoeren van statiegeld op blikjes zou de hoeveelheid zwerfafval moeten worden beperkt in Nederland.

De supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en branchevereniging voor voedselproducenten Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) hebben aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen de opdracht gegeven om aan een innamesysteem voor consumentenblikjes te werken. Door een tekort aan grondstoffen en personeel zal het echter nog niet mogelijk zijn om vanaf 1 januari 2023 landelijk statiegeldblikjes in te zamelen. Er heerst volgens de organisatie veel onzekerheid met betrekking tot de levertijden van onderdelen. Daardoor wordt het ontwikkelen en bouwen van machines vertraagd. Om die reden is besloten om het inzamelsysteem drie maanden later in te voeren. De nieuwe streefdatum is 1 april 2023. Minister Vivianne Heijnen van Milieu geeft aan dat deze ontwikkeling heel erg teleurstellend is. ze vind het jammer dat de streefdatum die vorig jaar wettelijk is vastgelegd niet wordt gehaald.