Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben

Net als woningen moeten ook kantoorcomplexen energiezuiniger worden in Nederland. De overheid heeft hiervoor de afspraak gemaakt dat kantoorruimtes in Nederland minimaal energielabel C moeten hebben vanaf 1 januari 2023. Als kantoorpanden een geen energielabel C of beter hebben mogen ze van de overheid niet langer worden benut als kantoorruimte. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze maatregel. Wanneer bijvoorbeeld de terugverdientijd van de energiebesparende investeringen langer is dan 10 jaar dan is de verplichting niet van toepassing. Daarnaast geld de minimale verplichting om energielabel C te hebben ook niet als het gebouw voor minder dan de helft als kantoorruimte wordt gebruikt.

Er zijn in Nederland ongeveer 97.000 kantoorpanden aanwezig. Dit aantal kan wisselen op basis van het aantal bedrijven dat stopt of juist start. Daarnaast worden kantoorpanden in verband met de coronacrisis ook niet allemaal meer benut en gedeeltelijk omgebouwd tot een andere functie zoals een woonfunctie. Van de 97.000 panden die in kaart zijn gebracht door Funda Business zouden 62.000 aan de verplichting moeten voldoen. Op dit moment hebben ongeveer twintigduizend van deze kantoorpanden minimaal een energielabel C. Dat houdt in dat er nog flink wat werk gedaan moet worden. De overige 42.000 kantoorpanden moeten namelijk de komende twee jaar en drie maanden energiezuiniger worden gemaakt.