Vakbonden hervatten stakingen Tata Steel eind juni begin juli 2020

De directie van Tata Steel is vanuit het gezichtspunt van de vakbond nauwelijks in beweging gekomen in de onderhandelingen. Omdat een akkoord op de eisen van de vakbond nog niet in zicht is hebben de vakbonden besloten om de stakingen weer te hervatten. De hervatting vond plaats op vrijdagmiddag. Afgelopen donderdag werden de aftastende gesprekken gevoerd. De vage toezeggingen vanuit Tata Steel zijn onvoldoende. Doormiddel van stakingen willen de vakbonden er voor zorgen dat de top van Tata steel overgaat op harde toezeggingen.

Er moet duidelijkheid komen voor het personeel. De vakbonden willen voorkomen dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. De kans dat er mensen gedwongen moeten vertrekken is echter wel groot. Vooral omdat de top van Tata Steel eerder heeft aangegeven dat dergelijke gedwongen ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Vooral tegen het einde van 2020 wordt de situatie spannend. De vakbond CNV wil dat er een duurzaam toekomstplan wordt opgesteld. Hoewel plannen voor stakingen klaarliggen wil de vakbond nog wel met de top van Tata Steel in gesprek als ze daar voor open staan.