Vakbond FNV gaat mogelijk banen schrappen voor 2021

Vakbond FNV denkt er over na om haar personeelsbestand te laten inkrimpen om zo de kosten van de organisatie terug te dringen. De vakbond heeft te maken met een teruglopend aantal vakbondsleden. Een woordvoerder van de FNV heeft maandag 9 juli 2018 aangeven dat er waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het bericht van de woordvoerder volgde naar eerdere berichtgeving in het Algemeen Dagblad (AD). Er zouden volgens het bericht van de AD mogelijk 250 werkplekken kunnen verdwijnen bij de vakbond. De woordvoerder heeft echter geen aantallen genoemd.

Momenteel is nog onduidelijk hoeveel arbeidsplaatsen komen te vervallen. Daarover zal in de loop van 2018 meer duidelijkheid ontstaan. Het grote probleem van de vakbond is het tekort aan leden. Door een dalend aantal leden en de vergrijzing nemen de inkomsten van de vakbond af. Bij de vakbond werken echter mensen in verschillende functies. Deze mensen worden grotendeels betaald door de contributie. Wanneer de contributie van de vakbond terugloopt door een afname in het ledenaantal kan de vakbond de kosten van haar eigen werknemers minder goed opbrengen.

De vakbond moet echter keuzes maken. Er werken momenteel 1.700 werknemers bij de vakbond. Als niet wordt ingegrepen zullen de kosten van de vakbond gaan oplopen tot 24 miljoen euro in 2021. In zeven jaar tijd zijn er bij de FNV honderdduizend leden verdwenen. De gevolgen hiervan zijn behoorlijk maar de vakbond heeft niet stil gezeten. De afgelopen jaren zijn er al wat kosten bespaard door interne fusies. Daarnaast hebben bepaalde afdelingen van de FNV ook overbodige kantoorruimte afgestoten. Op dit moment voert de FNV overleg met de ondernemingsraad over de maatregelen die genomen moeten worden.