Vacatures in de installatietechniek nemen toe begin 2017

De bouwsector heeft het druk in Nederland. Het aantal nieuwbouwprojecten neemt toe ten opzichte van de economische crisis. Daarnaast is er een tekort aan beschikbare woningen in bepaalde delen van Nederland. Verschillende instanties hebben er voor gepleit dat er meer grond beschikbaar wordt gesteld door gemeenten om nieuwbouw te realiseren. Echter de bouwvergunningen of omgevingsvergunningen lopen vertraging op. Veel gemeenten doen er toch weken over om akkoord te geven voor een omgevingsvergunning. Als deze eenmaal gegeven wordt start de bouw van het project meestal na een maand of zes. Dan is er veel vraag naar bouwpersoneel waaronder installatiemonteurs.

Vraag naar installatiemonteurs neemt toe
Er is aan het begin van 2017 een duidelijke toenemende vraag naar installatiemonteurs. Steeds meer installatiebedrijven merken dat ze de toestroom aan projecten niet met hun eigen personeelsbestand kunnen afdekken. De loonlijst van veel installatiebedrijven is tijdens de crisisjaren vaak geslonken. Na de economische crisis hebben veel installatiebedrijven uitzendbureaus ingeschakeld om hen te helpen met het vinden van tijdelijke uitzendkrachten om de pieken op de bouw op te vangen. Inmiddels kan men in 2017 bijna niet meer spreken van pieken maar veel meer van een structurele toestroom van bouwprojecten.

Technische uitzendbureaus
De uitzendbureaus in de techniek worden voor veel installatiebedrijven een belangrijker partner in de oplossing van personeelsvraagstukken. Veel installatiebedrijven willen geen opdrachten weigeren en nemen daardoor in de praktijk vaak meer opdrachten aan dan ze met hun eigen personeel kunnen oplossen en afronden. Dit zorgt er voor dat er extra personeel moet worden gevonden. Ervaren installatiemonteurs zijn echter schaars. Toch weten ervaren technische uitzendbureaus vaak wel ervaren installatiemonteurs te vinden. Dit komt door het grote netwerk dat veel technische uitzendbureaus hebben opgebouwd. Tijdens de economische crisis hebben veel installatiemonteurs van hun werkgever te horen gekregen dat er te weinig werk was. Daarom hebben zij zich ingeschreven bij uitzendbureaus in de techniek. Het bestand van veel technische uitzendbureaus is hierdoor gegroeid en dat zorgt er voor dat ze sneller in de vraag naar personeel kunnen voorzien dan de installatiebedrijven zelf.

Vacatures in de installatietechniek
Zowel installatiebedrijven als uitzendbureaus publiceren vacatures op hun eigen websites. Daarnaast worden ook vacatures gepubliceerd op de zogenaamde jobboards en vacaturebanken. Deze vacatures kunnen zowel door installatiebedrijven zelf als door technische uitzendbureaus worden geplaatst. Soms zijn er daardoor dubbele vacatures te vinden op dezelfde vacaturebank of op hetzelfde jobboard. Dit kan in de praktijk voor verwarring zorgen.

Werk voor installatiemonteurs
Er is in ieder geval keuze voor veel installatiemonteurs. Niet elke vacature is echter geschikt voor elke installatiemonteur. Er moeten keuzes worden gemaakt. Sommige installatiemonteurs houden bijvoorbeeld van snel werken en zijn geschikt voor de woningbouw om meerdere ketels op een dag aan te leggen. Andere installatiemonteurs richten zich meer op het plaatsen van complexe en omvangrijke dikwandige ketelinstallaties in de industrie en utiliteit. De ene installatiemonteur is de andere niet. Daarom moeten installatiemonteurs maar ook uitzendbureaus en installatiebedrijven een duidelijke selectie maken. De juiste installatiemonteur moet op de juiste klus worden geplaatst. Dat vereist ook inzicht van de persoon die de installatiemonteur werft en selecteert. Deze persoon moet goed op de hoogte zijn van de installatietechniek en de vele facetten die binnen dit vakgebied aanwezig zijn.

Duidelijke vacatures in de installatietechniek
De vacature is een belangrijk middel om er voor te zorgen dat de juiste installatiemonteur gaat solliciteren op de baan. Daarom moet de vacature worden voorzien van de juiste informatie. Hierbij moet men niet alleen denken aan de gewenste opleidingen en certificaten. Men moet ook rekening houden met de gewenste werkervaring. Het is belangrijk dat men in de vacature eveneens noteert welke technische aspecten tijdens de werkzaamheden naar voren komen. Zo is het belangrijk om te noteren of het om dikwandig of dunwandig installatiewerk gaat. Ook is het nuttig om in de vacature te beschrijven of het een nieuwbouwproject is of renovatie.

Servicewerk vereist weer andere kwaliteiten dan het werken op een bouwlocatie. Daarom moet men in een vacature zo specifiek mogelijk zijn. Dit kan ver gaan. Sommige installatiemonteurs hebben bijvoorbeeld geen ervaring met het buigen van koperen buizen maar wel met flexibele buis. Deze monteurs kunnen daarom niet in renovatiewerk met koperen buizen werken. Als ze dat wel doen kan het vrij lang duren voordat de klus wordt afgerond omdat het buigen van bochten in koper niet eenvoudig werk is.

Daarnaast werkt men in de installatietechniek met verschillende soorten koppelingen zoals Mapress verbindingen en andere knelkoppelingen en schroefdraadverbindingen. De meeste installatiemonteurs hebben geen ervaring met alle koppelingen maar hebben in de praktijk vooral met een aantal specifieke koppelingen gewerkt. Het is belangrijk dat in een vacature duidelijk is omschreven wat van de installatiemonteur wordt verwacht en met welke koppelingen en leidingen hij of zij moet werken. Op die manier kan de juiste monteur voor de klus worden geselecteerd.