UWV: werkgevers nemen meer Wajongers in dienst sinds 2015

Volgens het UWV zijn steeds meer werkgevers in Nederland bereid om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Over het algemeen worden afspraken gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden met een Wajong uitkering. Met verschillende oplossingen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om iemand uit de Wajong aan een baan te helpen.

Mensen met een Wajong uitkering zijn jonge volwassenen met een arbeidsbeperking. Deze groep wordt ook wel Wajongers genoemd en hebben dikwijls moeite om zelfstandig een baan te vinden op de arbeidsmarkt. De uitkeringsinstantie UWV biedt ondersteuning aan Wajongers om een passende baan te vinden.  Daarvoor zijn vaak maatwerk afspraken nodig tussen werkgevers en Wajongers. Elke arbeidsbeperking is weer anders en daarom moet elke persoon in de Wajong aandacht krijgen om duidelijk inzicht te krijgen in wat iemand wel of juist niet kan uitvoeren op de arbeidsmarkt.

Het UWV merkt dat een toenemend aantal bedrijven bereid is om mensen met een Wajong uitkering in dienst te nemen. Volgens UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins zijn er steeds meer bedrijven die de samenwerking met het UWV opzoeken en jonggehandicapten een werkplek willen geven. In 2015 werden onder meer afspraken gemaakt met Albert Heijn, facilitair dienstverlener Vebego en het ministerie van Defensie. Volgens de UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins kan iemand met een arbeidsbeperking prima functioneren op de arbeidsmarkt.

In 2014 werden samen met het UWV achtduizend Wajongers aan een baan geholpen. In 2015 nam dit aantal aanzienlijk toe aldus het UWV. Het exacte aantal Wajongers dat in 2015 aan een baan is geholpen via het UWV is nog niet bekend gemaakt. Later deze week volgt daarover meer duidelijkheid bij de publicatie van het jaarverslag.

Reactie van Technisch Werken

Een aantal Wajongers hebben een ijzersterke motivatie.  Ze zijn jong en willen een bijdrage leveren aan de maatschappij.  Het is goed dat werkgevers en de overheid hierbij kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.  Zo worden hindernissen overwonnen en kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen aan de arbeidsmarkt. Werken is op zich al een remedie voor veel mensen.  Je ontwikkelt jezelf en leert een vak. Dat vergroot je zelfvertrouwen en eigenwaarde.  Nu gaan we er alles aan doen om 2016 nog succesvoller te maken dan 2015 voor zowel Wajongers als andere werkzoekenden.