UWV verwacht in 2022 in totaal 21,7 miljard euro kwijt te zijn aan uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV verwacht over heel 2022 in totaal 21,7 miljard euro uit te geven aan uitkeringen. Dit bericht werd maandag 31 januari 2022 bekend gemaakt in de Januarinota die door de uitkeringsinstantie is gepubliceerd. Hoewel 21,7 miljard euro een groot bedrag is valt het bedrag toch 2 miljard euro lager dan de uitkeringsinstantie in de Juninota voorspelde. Er worden minder uitkeringen verwacht omdat er geen grote ontslaggolven hebben plaatsgevonden op de arbeidsmarkt. Ook in sectoren die veel te maken hebben gekregen met coronamaatregelen zijn er niet heel veel ontslagen gevallen. Er lijkt zelfs een proces plaats te vinden waarin bijvoorbeeld mensen uit de horeca uitstromen naar banen in andere sectoren zoals de techniek, handel of zorg. Daardoor komen minder mensen in een uitkering terecht maar gaan ze van een betaalde baan over op een andere betaalde baan.

NOW regeling

Volgens het UWV heeft ook de NOW-regeling een belangrijke rol in het voorkomen van ontslagen. Verder benoemd de uitkeringsinstantie dat de economie zich krachtig heeft hersteld. Dit schrijft Johanna Hirscher, lid van de raad van bestuur ook in een toelichting. Volgens het UWV worden de uitkeringen verdeeld over verschillende groepen mensen die niet kunnen werken. Het overgrote deel van de uitkeringsgelden gaan naar de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, dat is 14,3 miljard euro en naar Ziektewet-uitkeringen gaat 3,8 miljard euro. Als men kijkt naar de totale uitkeringsgelden dan is er in 2021 nauwelijks verschil geweest ten opzichte van 2020 volgende de nota van het UWV. In 2022 nemen de uitkeringslasten met 432 miljoen euro toe. Dat is echter veel minder dan in de raming van de Juninota werd aangeven. Doen ging het UWV nog uit van een stijging van in totaal 2,4 miljard euro ten opzichte van 2020.