UWV: krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeidsmigratie belangrijker vanaf 2023

In Nederland zijn er al geruime tijd meer vacatures dan werkzoekenden. Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt. Het UWV is een instantie die deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houd. Volgens deze instantie zal de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren niet voorbij zijn. In plaats daarvan zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen. Om die reden zijn er oplossingen nodig die er voor zorgen dat het aanbod aan personeel in Nederland gaat toenemen. Daarvoor moeten verschillende mogelijkheden worden onderzocht. De inzet van arbeidsmigranten wordt tegenwoordig steeds vaker genoemd als mogelijke oplossing.

Tekort aan personeel

Als er niet meer arbeidsmigranten zullen worden ingezet zal het tekort aan personeel toenemen. Dat zegt Nathalie van Berkel een bestuurslid bij het UWV. De gevolgen zullen dan ook merkbaar zijn in verschillende sectoren. Zo zullen er volgens haar mogelijk minder treinen gaan rijden. Daarnaast zullen er op diverse plekken wachttijden ontstaan. Ook de horeca zal vaker dicht zijn. Naast deze voorbeelden noemt ze ook de schadelijke effecten van een tekort aan personeel op de bouw waardoor het bouwen van honderdduizenden woningen in Nederland in de knel komt. Verder is ook voor de energietransitie een grote instroom van personeel nodig.

Energietransitie en woningbouw

Door de vergrijzing in de techniek dreigen de doelstellingen in de verduurzaming van Nederland niet gehaald te worden. De vraag naar meer instromers op de arbeidsmarkt kan mogelijk worden opgelost door arbeidsmigranten. Dat is echter niet zomaar geregeld. Bovendien zijn voor de genoemde functies ook bepaalde capaciteiten en opleidingen nodig. De vraag is dan of arbeidsmigranten wel meteen inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt in Nederland. Taalbarrières en cultuurbarrières zullen moeten worden overwonnen om de kans van slagen te vergroten.