UvA gaat in 2023 geen nieuwe samenwerking aan met Shell met betrekking fossiele brandstoffen

De komende tijd gaat de Universiteit van Amsterdam (UvA) geen nieuwe samenwerkingen aan met bedrijven die actief zijn in het winnen en verwerken van fossiele brandstoffen en fossiele energie. Bedrijven zoals Shell kunnen daarom de komende tijd niet rekenen op een samenwerking met deze universiteit. Onderzoeken naar fossiele brandstoffen zijn ook de komende tijd niet mogelijk op de UvA.

Alleen als er projecten voor duurzame energie worden uitgevoerd dan zou de UvA wel mee willen werken. Samenwerking op grond van deze onderwerpen wordt niet uitgesloten door de universiteit. Momenteel worden echter nog wel een aantal projecten afgerond die de UvA eerder is aangegaan met Shell. Het zou gaan om 4 projecten. Omdat hier al afspraken over zijn gemaakt gaan deze projecten ondanks de nieuwe regels nog wel door.

De UvA geeft aan dat er veel onderzoeken zijn die gericht zijn op duurzame en schone energie en een beter milieu. Het is niet verwonderlijk dat de universiteit deze keuze maakt. Dat komt namelijk omdat wereldwijd de interesse in fossiele brandstoffen afneemt. De focus op verduurzaming is groot. Dat zorgt er voor dat niet alleen bedrijven maar ook scholen en onderzoeksinstituten duurzame energie meer aandacht geven.