USG Engineering Academy ontwikkelt informatief RWE magazine over kolencentrales in 2018

In juni 2018 werd er een feestelijke uitreiking georganiseerd voor het nieuwe interactieve leermagazine voor de RWE Eemshavencentrale. USG Engineering Academy heeft samen met de RWE, leerdomeinen voor de medewerkers van de kolencentrales ontwikkeld waarmee de kennis en ontwikkelingen over de technologie in deze centrales wordt verspreid. In het magazine wordt gebruikt gemaakt van augmented reality weergaven van de centrale. Dat zorgt voor een duidelijke indruk en van de centrale en de installaties en innovaties die hierin aanwezig zijn. Doormiddel van het interactief magazine wordt leren in de Eemshavencentrale tot leven gebracht.

E-courses
Naast het magazine heeft USG Engineering Academy ook zogenaamde E-courses aangeboden. Dit zijn digitale trainingsprogramma’s waarmee medewerkers hun kennis kunnen ontwikkelen en testen. Dit alles om het grootste goed van de centrale, namelijk de kennis, spelenderwijs en interactief over te brengen. Vanuit de Eemshavencentrale wordt energie opgewekt voor circa 3,5 miljoen huishoudens. Directeur Dominique Dingjan van USG Technicum en Engineering is enorm trots op de leerbijdrage die de USG Engineering Academy aan de RWE heeft geboden.

Eemshavencentrale van RWE
Technologie is ruimschoots aanwezig in de Eemshavencentrale van RWE. Deze energiecentrale werd in 2015 geopend. Kolencentrales staan al geruime tijd ter discussie vanwege de CO2 uitstoot die het verbanden van kolen met zich meebrengt. Daarom heeft men bij de Eemshavencentrale extra aandacht besteed aan het beperken van de (lucht)vervuiling. De centrale is de schoonste en meest efficiënte kolencentrale in Nederland.

Eemshavencentrale en USG Engineering Academy
Innovatie draait echter niet alleen om gebouwen en installaties maar ook om mensen. Om die reden is USG Engineering ook betrokken bij de Eemshavencentrale. Door de RWE werd een aanvraag neergelegd bij USG Engineering Academy. De RWE vroeg om een didactisch concept waarmee de kennis en vaardigheden zou kunnen worden ontwikkeld van de werktuigbouwkundigen die bij de energiecentrale werken. De doelstelling was dat werktuigkundigen een betere aansluiting zouden krijgen tussen theorie en praktijk. Het resultaat was een interactief leermagazine.

Werkplekleren van USG Engineering
USG Engineering Academy heeft op basis van het verzoek van de RWE een uniek leerconcept ontwikkeld dat bestaat uit een e-course en een magazine met augmented reality-functionaliteit. De zogenaamde e-course bevat een theoretisch kader en heeft daarnaast achtergrondinformatie. Om een goede koppeling te realiseren tussen de theorie en de praktijk zijn de toepassingen in de augmented reality-toepassingen geënt op de dagelijkse praktijk die herkenbaar is voor de werknemers in de Eemshavencentrale. Bas Oonk die werkzaam is als learning consultant bij USG Engineering Academy geeft een toelichting over het magazine:

“Met het magazine maken we het leren toegankelijk. Kennisartikelen worden afgewisseld met wat luchtigere informatieve artikelen en de uitdagende opdrachten zorgen ervoor dat de werktuigkundige zélf op ontdekking gaan in de centrale. En met behulp van de Zappar-app voegen we nog een extra dimensie toe; de lezer kan met een tablet of smartphone extra informatie oproepen of 3D-modellen bekijken.”