Urgenda: er moeten niet meer windmolens bijkomen in Nederland vanaf 2021

De klimaatorganisatie Urgenda heeft op donderdag 24 juni 2021 een plan gepresenteerd waarin gepleit wordt voor minder windmolens en zonnepanelen in de weilanden en de vrije natuur. Volgens directeur Marjan Minnesma zijn er in Nederland al voldoende andere plekken waar duurzame energie kan worden opgewekt. Daarnaast, voegde ze er aan toe zijn er in Nederland al voldoende windmolens om 100 procent minder uitstoot te hebben tegen 2030.

Nederlanders niet allemaal dol op windmolens

Urgenda noemt haar plan een boek en lijkt tegemoet te komen aan de wens van veel Nederlanders om niet meer windmolens in het landschap te plaatsen. Veel mensen willen geen windmolens in hun uitzicht hebben. Daarnaast zijn mensen ook bang dat hun woning minder waard wordt als er windmolens in de buurt staan. Verder worden in weilanden nog veel zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen zouden echter beter op zee kunnen worden geplaatst of op grote loodsen en sporthallen. Volgens Minnesma zijn er: “genoeg daken en andere harde oppervlakken beschikbaar in Nederland om tegen 2030 23,6 terawattuur aan zonne-energie te hebben”.

Fictief percentage

Ook gaat Urgenda een hoger percentage nastreven. Ze noemt dat de CO2 emissie in 2030 kan worden gereduceerd tot 98 procent. De overheid gaat er vanuit dat een reductie van 49 procent CO2 emissie haalbaar is. Kortom wederom weer een leuke ambiteuze doelstelling van een milieuorganisatie waarvoor de milieuorganisatie zelf geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Uiteindelijk zullen overheden, bugers en bedrijven de doelstellingen moeten behalen. Het lukraak roepen van een percentage slaat natuurlijk nergens op. Er moeten oplossingen worden bedacht waarmee ook oudere woningen kunnen worden verduurzaamd. Dan heb je het natuurlijk niet alleen over isolatie maar ook over een nieuwe manier van duurzaam verwarmen. Veel Nederlanders zijn nog steeds afhankelijk van aardgas en daarvoor is geen goede rendabele vervanger. Waterstof wordt als optie genoemd maar dan moeten er juist veel en veel meer windmolens bij komen.

Geen oplossing voor aardgas

Daarnaast kan het elektriciteitsnet ook niet verder worden belast. Vandaag werd al door Liander benoemd dat het elektriciteitsnet op een paar plekken in Amsterdam is overbelast. Nog meer elektrische energie opwekken zorgt voor een verdere belasting. Ook een verdere afhankelijkheid van elektrische stroom voor bijvoorbeeld verwarming zal het elektrische energienet verder onder druk zetten. Een doelstelling is dan mooi. Maar als deze doelstelling ons juist afhankelijker maakt van elektrische stroom dan is het genoemde percentage puur een sprookje.