UNICEF: loodvergiftiging is een probleem in veel landen in 2020

Loodvergiftiging kan op verschillende manieren worden veroorzaakt. Volgens UNICEF 800 miljoen kinderen wereldwijd te maken hebben met loodvergiftiging. Deze vorm van vergiftiging ontstaat bijvoorbeeld door het drinken uit leidingen van lood. Ook door onzorgvuldig recyclen van accu’s. bijvoorbeeld door de accu’s te openen en het vervuilde accuzuur in de grond te laten lopen waardoor het in drinkwater terechtkomt. Verder wordt teruggewonnen lood ook wel in openluchtovens verbrand. Daarbij komen giftige dampen vrij die bij inademing voor problemen kunnen zorgen.

Als een persoon een gehalte van minimaal 5 microgram lood in het bloed heeft spreekt men over loodvergiftiging. Er zijn risicogroepen waarbij loodvergiftiging extra ernstige fysieke gevolgen heeft. Met name zwangere vrouwen en baby’s die met de fles worden gevoed lopen grote gezondheidsrisico’s als ze langdurig aan lood worden blootgesteld. Ook kinderen tot een jaar of vijf lopen grote risico als ze langdurig aan lood worden blootgesteld. Er zijn verschillende problemen die ontstaan door loodvergiftiging. Veel problemen worden toegeschreven aan een lagere intelligentie en gedragsproblemen. Kinderen die langdurig aan lood worden blootgesteld kunnen ook moeilijker leren aldus UNICEF.