Uitzendsector krimpt minder sterk

De ABU de brancheorganisatie van uitzendondernemingen maakte dinsdag 29 oktober 2013 bekend dat de werkgelegenheid voor uitzendkrachten is afgenomen. Voor uitzendpersoneel was er in de maand september minder werk dan de periode daarvoor. De krimp in de werkgelegenheid in de maand september viel ten opzichte van voorgaande maanden mee.

Daling van omzet uitzendbureaus
In de periode van negen september tot zes oktober daalde het aantal gewekte uren door uitzendkrachten met twee procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Door de daling in de werkgelegenheid daalde de omzet van uitzendondernemingen gemiddeld met één procent. Deze daling is sinds februari 2013 niet meer zo laag geweest. De daling in de omzet is daarmee minder sterk dan daarvoor.

Verschillende sectoren voor uitzendbureaus
Uitzendbureaus zijn in verschillende sectoren van de markt actief. De daling in werkgelegenheid voor uitzendkrachten kan verschillen per sector. In de zorg daalde het aantal uren dat uitzendkrachten hebben gewerkt met ongeveer vijfentwintig procent ten opzichte van het jaar dar voor.  De daling van werkzaamheden voor administratief uitzendpersoneel was één procent gedaald. In de industrie daalde het werk voor uitzendkrachten met drie procent. De overige technische sectoren maakten een krimp door van één procent. De omzet van uitzendbureaus in de industrie en techniek daalde met één procent.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche is een belangrijke graadmeter economie. Wanneer de uitzendbranche een herstel lijkt te vertonen is dat goed nieuws voor de werkgelegenheid in Nederland. Veel bedrijven nemen namelijk eerst uitzendkrachten en andere tijdelijke krachten in dienst voordat ze rechtstreeks contracten bieden aan sollicitanten. Een stijging van het aantal uitzenduren toont aan dat bedrijven meer productie draaien.

Op dit moment is er echter nog geen sprake van een stijging van de omzet en het aantal uitzenduren voor uitzendbureaus. Wel is de daling op deze gebieden minder groot dan de voorliggende periode. Er hangt een stabilisatie in de lucht. Dat is goed nieuws. Toch moet deze prille stabilisatie verder worden uitgebouwd. Het investeringsklimaat voor bedrijven moet aanzienlijk worden verbeterd. Vanochtend was er een positief bericht over het ondernemingsklimaat in Nederland. Volgens de Wereldbank is het klimaat voor ondernemers in Nederland aan het verbeteren. Desondanks daalt het aantal kredieten dat door banken en andere investeerders aan bedrijven worden verstrekt. Het ondernemersklimaat waarover de Wereldbank in haar rapport informatie publiceert richt zich met name op het oprichten van ondernemingen.

Uitzendbureaus  komen bij startende ondernemingen niet snel aan bod. Pas wanneer de productie wordt verhoogd worden uitzendbureaus benadert voor flexkrachten. De markt moet in Nederland meer aantrekken om een structurele verbetering te laten zien. De hoop is voor een deel op de regering in Nederland gevestigd die het prille herstel van de economie niet doormiddel van steviger bezuinigingen in de kiem moet smoren. Daarnaast zullen de banken ook meer bereid moeten zijn om te investeren in bedrijven. Zonder investeringen zal een groeiproces moeizaam verlopen. Uitzendbureaus zijn zich bewust van hun positie op de markt. De tarieven van uitzendbureaus staan onder druk. Een uitzendbureau neemt als intermediair een bijzondere positie in op de markt. Veel werkzoekenden vestigingen hun hoop op uitzendbureaus.

Wanneer een werkzoekende een goed cv heeft en flexibel is ingesteld zijn er nog steeds grote kansen op werk op de arbeidsmarkt. Een goed uitzendbureau met een groot netwerk en specifieke kennis van de markt en functies kan zowel voor een werkzoekende als voor een bedrijf een belangrijke meerwaarde opleveren in de arbeidsbemiddeling.