Uitzendbureaus schenden recht op privacy van uitzendkrachten?

Uit een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is gebleken dat een aantal uitzendbureaus in Nederland de privacyrechten van hun uitzendkrachten schenden. Volgens het onderzoek is dat in ieder geval aan de orde bij de uitzendbureaus Adecco en Randstad. Hieronder worden in het kort een aantal misstanden genoemd die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Wat doen de uitzendbureaus volgens het onderzoek verkeerd?
Volgens het onderzoek van het CBP voeren de uitzendbureaus een aantal activiteiten uit die in strijd zijn met de privacywetgeving. Zo maken uitzendbureaus regelmatig een kopie van het paspoort bij de inschrijving van potentiële uitzendkrachten. Een kopie van een paspoort of ander legitimatiebewijs mag echter pas gemaakt worden wanneer de desbetreffende kandidaat daadwerkelijk via het uitzendbureau aan de slag gaat omdat het uitzendbureau dan pas echt de werkgever van de uitzendkracht is.

Verder sturen sommige uitzendbureaus de kopieën van de identiteitsbewijzen door naar de opdrachtgevers, dit zijn de inleners van de uitzendkrachten. Deze werkwijze zorgt er voor dat inleners meer achtergrondinformatie over een kandidaat krijgen dan strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Inleners kunnen uitzendkrachten door deze informatie gaan selecteren op geboorteland of uiterlijk.

Persoonsgegevens worden te lang bewaard
Het College bescherming persoonsgegevens constateerde tevens dat de persoonsgegevens van uitzendkrachten en kandidaten die zich hebben ingeschreven veel te lang worden bewaard door de uitzendbureaus. Sommige uitzendbureaus bewaren de persoonsgegevens meer dan tien jaar. Volgens het college mogen de persoonsgegevens van uitzendkrachten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is volgens de belastingdienst. Als die termijn is verstreken dienen de gegevens van de uitzendkrachten en overige inschrijvingen te worden vernietigd.

Wet op de loonbelasting
Uitzendbureaus hebben een reactie gegeven in een editie van de Volkskrant. Hieruit komt naar voren dat uitzendbureaus vanuit de Wet op de loonbelasting de verplichting hebben om een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie op te nemen. Het is volgens de uitzendbureaus onwerkbaar om op het laatste moment deze administratie nog allemaal te regelen.

Registratie van de oorzaak en aard van de ziekte van uitzendkrachten
Uitzendbureaus registeren in hun systeem wanneer uitzendkrachten ziek zijn. Dit is volgens de wet goed alleen mogen uitzendbureaus echter niet de aard van de ziekte en de oorzaak van de ziekte registreren volgens het College bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens raken namelijk per definitie de privacy aldus het college. Werkgevers, dus ook uitzendbureaus, mogen alleen aan werknemers vragen hoe lang het verzuim gaat duren en of de werknemer in staat is om aangepaste werkzaamheden te verrichten.

Sancties
De uitzendbureaus die tijdens het onderzoek zijn onderzocht zijn Adecco en Randstad. Deze uitzendbureaus dienen hun werkwijze aan te passen volgens het College bescherming persoonsgegevens. Als de uitzendbureaus dat niet doen volgen er mogelijk sancties.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus hebben net als andere werkgevers te maken met een diversiteit aan wetten en wetgeving waar ze zich aan moeten houden. Daarbij moet echter de effectiviteit van de dienstverlening niet uit het oog worden verloren. In de praktijk is het voor uitzendbureaus vaak lastig om alle richtlijnen uit de wetgeving exact uit te voeren omdat sommige richtlijnen in strijd zijn met de effectiviteit. Een goed voorbeeld hiervan is de Wet op de loonbelasting.

Verder hebben uitzendbureaus ook een verzuimbeleid en daarbij wordt van de intercedenten verlangt om empathie te tonen aan de uitzendkrachten wanneer deze zich ziekmelden. Daarbij wordt regelmatig doorgevraagd op het ziekteverzuim en de aard daarvan. Dit wordt ook regelmatig geregistreerd door verschillende uitzendbureaus. Het is nog maar de vraag of een werkgever, die de zieke werknemer door moet betalen, niets mag weten van de aard van het ziekteverzuim.

Het onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens zet in ieder geval iets in beweging bij twee grote uitzendbureaus in Nederland. Deze uitzendbureaus zullen ongetwijfeld in gesprek blijven met het college en trachten tot een effectieve oplossing te komen die voor andere uitzendbureaus als richtlijn zal gaan dienen.