Uitzendbureaus optimistischer over de markt in februari 2014

De uitzendbranche heeft een periode van krimp achter de rug. Aan het einde van 2013 begon in de negatieve tendens verandering te komen. Vanaf dat moment lieten uitzendbureaus langzamerhand weer een stijgende lijn zien.  Het interview dat Nu.nl hield met Jurriën Koops van de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU werd op zaterdag 15 februari getoond op de nieuwswebsite.

De algehele indruk over de uitzendmarkt die uit het interview naar voren komt is positief. Jurriën Koops benoemd tijdens het interview dat uitzendbureaus een belangrijke voorspellende waarde hebben voor de economie van een land. Uitzendbureaus vormen volgens haar de thermometer van de economie. Daarnaast zijn uitzendbureaus volgens Jurriën Koops de barometer voor de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen op de uitzendmarkt en de rest van de arbeidsmarkt
De voorspellende waarde die uitzendbureaus op de markt hebben ligt in het aannamebeleid van veel bedrijven. De meeste bedrijven zullen in eerste instantie flexibel personeel aannemen als ze merken dat het drukker wordt. Wanneer de druk in de productie aan blijft houden creëren bedrijven weer nieuwe banen en nemen ze zelf daadwerkelijk personeel aan op basis van contracten. Volgens Jurriën Koops zit tussen deze ontwikkeling ongeveer een periode van een jaar. Volgens haar zou de conclusie getrokken kunnen worden dat na ongeveer een jaar weer structureel nieuwe banen op de arbeidsmarkt beschikbaar zouden moeten komen. Dit zou dan ongeveer eind 2014 moeten zijn.

Uitzendbureaus zijn ook positief over de vooruitzichten. Desondanks hebben veel uitzendbureaus te maken gehad met reorganisaties. Daarnaast zijn er ook uitzendbureaus failliet geraakt. De afgelopen periode is turbulent geweest. Ondanks de faillissementen en reorganisaties waren er ook kansen. Jurriën Koops benoemt hierbij onder andere successen die uitzendbureaus hebben geboekt die zich richten op hooggekwalificeerd personeel dat moeilijk te vinden is. Ook bureaus die payrolldiensten aanbieden draaiden volgens haar verhoudingsgewijs goed ten opzichte van de reguliere uitzendbureaus.

Uitzendsector is groot
Volgens Jurriën Koops zal ook de komende tijd het aantal flexibele arbeidskrachten op de arbeidsmarkt blijven toenemen. Volgens haar moet de flexmarkt wel beter gefaciliteerd worden. Zo moeten volgens Jurriën Koops regelingen omtrent hypotheken en pensioenen beter worden afgestemd op flexwerkers. Ook scholing voor flexwerkers moet beter gefaciliteerd worden volgens haar. Over het algemeen moet het imago van flexibel werk worden verbeterd. Op dit moment heerst volgens Jurriën Koops het beeld dat flexibele arbeid onzekerheden biedt en daarnaast wordt uitgevoerd aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens haar is flexwerk echter overal op de arbeidsmarkt te vinden in alle beroepgroepen. Ieder jaar zijn er ongeveer 750.000 uitzendkrachten aan het werk. De uitzendsector is daarmee de grootste werkgever binnen de grenzen van Nederland.

Reactie van Technisch Werken
De economische berichten over 2014 zijn behoorlijk positief. Verschillende instanties lieten aan het einde van 2013 al een kleine groei zien van de economie. Dat uitzendbureaus een belangrijke graadmeter zijn voor de economie is al lang bekend. Het is logisch dat de meeste bedrijven voorzichtig omgaan met risico’s. Vaste contracten worden nauwelijks meer verstrekt. Ook bepaalde tijdscontracten worden bijna niet meer verstrekt. In plaats daarvan maken bedrijven gebruik van flexwerkers. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten of detacheringspersoneel. Ook zzp’ers worden in dienst genomen door bedrijven. Dit zijn zelfstandigen zonder personeel.

Het is op dit moment nog onduidelijk of de positieve berichten over 2014 gaan doorzetten. Er kan sprake zijn van een korte opleving van de economie. Ook een structurele opleving is mogelijk. Dit is voor veel bedrijven en bedrijfssectoren moeilijk in te schatten. Daarom nemen ze graag uitzendkrachten in dienst. Deze uitzendkrachten kunnen in periodes van piekproductie de werkzaamheden uitvoeren. Wanneer de piekproductie langzamerhand tot stilstand komt kan een bedrijf besluiten om de uitzendkracht weer te laten gaan. Dit brengt voor bedrijven weinig risico’s met zich mee. Ook de komende jaren zullen uitzendbureaus een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt.