Uitzendbureaus investeren ook in 2019 in BBL

Hoewel de economische groei in 2019 afzwakt zijn uitzendbureaus in Nederland nog steeds volop bezig met ontwikkeltrajecten voor uitzendkrachten. Veel uitzendbureaus verstrekken BBL-opleidingen aan aankomende vakkrachten. De vraag naar instromers op de arbeidsmarkt neemt toe. Steeds meer bedrijven staan open voor BBL-ers. Met name in de techniek worden veel BBL-trajecten opgezet om vakkrachten te ontwikkelen. In de installatietechniek en elektrotechniek worden BBL-ers ingezet om het grote tekort aan technisch personeel op te vangen. In de energietechniek, de werktuigbouwkunde en de bouw is deze ontwikkeling ook goed zichtbaar. Er worden in deze sectoren op grote schaal nieuwe werknemers gevraagd in vacatures.

Omdat er op de bestaande vacatures nauwelijks geschikte kandidaten reageren staan steeds meer bedrijven er voor open om de functie-eisen in de vacatures bij te stellen. Sommige bedrijven staan er zelfs voor open om de vacatures te herschrijven en BBL-vacatures op te stellen. Deze BBL-vacatures zijn specifiek gericht voor nieuwe instromers die met behulp van een BBL-traject tot vakkracht worden ontwikkeld. Ook vanuit de werkzoekenden neemt de interesse in BBL toe. Dat blijkt ook uit de toename in aanvragen voor BBL trajecten die eveneens in de techniek goed merkbaar is. ook via deze website kun je jezelf aanmelden voor BBL. Gebruik daarvoor de knop in de menubalk waar ‘BBL’ op staat.