Uitzendbureaus groeien vanwege aantrekkende economie in 2015

Het gaat in 2015 steeds beter met uitzendbureaus in Nederland. De afgelopen jaren had de uitzendsector het zwaar maar nu lijkt deze sector zich te herstellen. De uitzendsector bewijst hiermee dat deze sector een graadmeter is voor de economie. Als er sprake is van een economisch herstel dan merkt men dit meteen in deze sector.

Uitzendbureau Randstad
Het uitzendbureau Randstad merkt de opleving van de economie ook. Door het economisch herstel krijgt Randstad meer werk en neemt ook de winst toe. In het tweede kwartaal van 2015 nam de omzet van dit uitzendbureau toe met 13 procent. Hierdoor kwam de omzet op een bedrag van 4,8 miljard euro. Ook de nettowinst nam toe en kwam uit op 130 miljoen. Dit is een stijging van 38 procent. Volgens  bestuursvoorzitter Jacques van den Broek gaat de groei in Europa versnellen en blijft het bovendien in de VS goed gaan.

Meer vraag naar flexibel personeel
Volgens de bestuursvoorzitter neemt de vraag naar tijdelijk en flexibel personeel toe. Daarnaast benoemt hij dat er meer aan uitzendwerk wordt verdient. In Nederland nam het uitzendwerk toe met ongeveer 15 procent. In de voorgaande kwartalen bleef het uitzendwerk in Frankrijk achter maar in het laatste kwartaal is er sprake van een groei van 4 procent. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland was er in het laatste kwartaal geen groei en is de uitzendmarkt moeizamer.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche stijgt en daalt mee met de ontwikkelingen in de economie. Toch kunnen veranderingen in de wet en regelgeving dit belemmeren. De Wet Werk en Zekerheid is hiervan een voorbeeld. Deze wet heeft weinig bijgedragen aan een positieve tendens op de arbeidsmarkt. Veel tijdelijke arbeidskrachten voelen zich juist onzekerder en de inleners schakelen nu vaker een uitzendbureau in als adviseur. Als de Wet Werk en Zekerheid niet was ingevoerd zou er meer zekerheid, transparantie en duidelijkheid zijn op de arbeidsmarkt. Deze aspecten zorgen alleen maar voor een nóg sterkere groei in de werkgelegenheid zowel binnen als buiten de uitzendbranche.