Uitzendbureaus en zzp’ers zullen meer samenwerken in 2014

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) neemt toe in Nederland. Aan het begin van 2014 heeft 70,4 procent van alle werknemers een vast contract. Daarnaast is 29,6 procent van de beroepsbevolking flexibel. Ongeveer 8 procent van de flexibele arbeidskrachten is uitzendkracht. Van de groep flexibele arbeidskrachten is echter bijna 10 procent zzp’er. Het aantal zzp’ers groeit ten opzichte van het aantal uitzendkrachten.

In een interview met Nu.nl geeft directeur Jurriën Koops van de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU aan dat uitzendbureaus vooral kansen zien in het samenwerken met zzp’ers. Volgens haar moeten zzp’ers “het afvoerputje” worden van de flexibele arbeidsmarkt. Jurriën Koops geeft aan dat uitzendbureaus in toenemende mate organisatoren worden van werk. Uitzenders bieden volgens haar verschillende dienstverleningsconcepten aan.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus en zzp’ers werken in de praktijk regelmatig met elkaar samen. Uitzendbureaus kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om zzp’ers op projecten in te zetten. Hierbij vormen uitzendbureaus een bemiddelende rol voor zzp’ers. De zzp’ers moeten zich echter wel goed verzekeren tegen ongevallen en arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kost een zzp’er in de techniek echter veel geld. Een zzp’er die op de bouw actief is moet per maand ongeveer 600 euro premie betalen voor de  arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommige zzp’ers vinden dit te veel geld en besluiten om zichzelf niet te verzekeren. Dit brengt grote risico’s met zich mee. Om deze risico’s op een verantwoorde manier uit de weg te gaan kiezen veel zzp’ers er voor om zich te laten inschrijven bij een uitzendbureau. Als de economische crisis weer voorbij is kunnen ze weer als zelfstandige aan de slag gaan.

Het kan echter ook voorkomen dat zzp’ers het zo druk hebben met bepaalde projecten dat ze het niet meer alleen kunnen uitvoeren. Zzp’ers kunnen er dan voor kiezen om samen te werken met andere zzp’ers. Het is echter ook mogelijk dat zzp’ers met uitzendkrachten gaan werken. In dat geval kunnen ze uitzendbureaus benaderen voor extra personeel. Uitzendbureaus kunnen dan uitzendkrachten beschikbaar stellen aan zzp’ers. De zzp’er kan daardoor grotere klussen aannemen zonder dat daarvoor extra financiële risico’s worden aangegaan.

Ook in 2014 zullen uitzendbureaus en zzp’ers op verschillende manieren wat voor elkaar kunnen betekenen. De arbeidsmarkt blijft dynamisch en met name in de techniek zal veel projectmatig gewerkt blijven worden. Zowel uitzendbureaus als zzp’ers gaan daardoor een goede tijd tegemoet.