Uitstoot broeikasgassen op recordhoogte in 2015

De uitstoot van broeikasgassen moet worden beperkt. De afgelopen decennia is men het wereldwijd daar over eens geworden. Dit blijkt onder andere uit het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten tussen wereldleiders.  Dat akkoord biedt hoop voor mens en milieu maar het verandert de luchtkwaliteit niet meteen.

Het Klimaatakkoord van Parijs is een duidelijke oproep aan de landen om meer te investeren in alternatieven voor fossiele brandstoffen en het treffen van effectieve oplossingen om de CO2 uitstoot in de atmosfeer te beperken. Dat dit noodzakelijk is blijkt uit het bericht dat de uitstoot van broeikasgassen in 2015 waarschijnlijk op het hoogste niveau ooit is geweest.

Concentratie koolstofdioxide in 2015

In 2015 zijn de concentraties koolstofdioxide toegenomen in de wereld. De toename was ruim 3 deeltjes per miljoen. Gemiddeld bevatte de atmosfeer ruim 402 deeltjes CO2 per miljoen. Het Amerikaanse Meteorologische instituut NOAAA maakte bekend dat daardoor de uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau is beland dat ooit is gemeten.

Deze cijfers drukken de wereldleiders met hun neus op de feiten. De cijfers die gepubliceerd zijn door de NOAAA zijn tegenstrijdig ten opzichte van de voorspellingen die eind vorig jaar werden gedaan tijdens de grote klimaattop in Parijs. Tijdens die top spraken wetenschappers nog de verwachting uit dat de wereldwijde uitstoot van CO2 niet gegroeid zou zijn in 2015. De cijfers van de NOAAA corresponderen daar niet mee.

Luchtverontreiniging in Nederland

Als men het over broeikasgassen heeft bedoelt men dat de lucht verontreinigd is door gassen die de opwarming van de aarde bevorderen.  In Nederland wil men zich inzetten om de emissie van broeikasgassen te beperken.  Ondanks dat stijgt ook in Nederland de CO2-uitstoot. Dit bleek recent uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging van de broeikasgassen in Nederland  komt volgens het CBS doordat er drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekomen.

Reactie van Technisch Werken

De luchtverontreiniging is wereldwijd een enorm probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost.  Toch ligt de oplossing aan het basisprincipe dat men minder energie moet verbruiken en als men energie moet verbruiken moet men deze energie uit duurzame energiebronnen halen. Mensen zijn echter gewend asn het verbruik van energie. Het verbruik van fossiele brandstoffen is voor veel mensen een dagelijkse bezigheid.  Men rijdt auto en men kookt op gas. Men doet het licht aan en gebruikt batterijen in een telefoontje of een ander device.

Alles verbruikt energie. Het zijn vooral de machines en apparatuur die het leven van ern mens veraangenamen die veel energie gebruiken.  Denk aan een verwarmingsinstallatie of verlichting,  sauna’s en kookapparatuur. De mens moet een compleet andere manier van leven aanleren om de uitstoot van broeikasgassen structureel te rereduceren.