Uitkeringen stijgen op basis van minimumloon in 2017

Op 1 juli 2017 is het minimumloon in Nederland gestegen. De stijging van het Wettelijk Minimumloon Loon zorgt er voor dat dat verschillende systemen wijzigingen moeten doorvoeren. Zo moeten bedrijven en uitzendbureaus wijzigingen doorvoeren met betrekking tot het minimumloon. Het minimumloon is vanaf 1 juli 2017 wettelijk vastgesteld op minimaal 1.565,40 euro bruto per maand bij een voltijd dienstverband. Verder is het minimumloon vanaf 1 juli 2017 ook van toepassing op werknemers van 22 jaar. Dit houdt in dat iedereen van 22 jaar of ouder in Nederland minimaal 1.565,40 euro bruto per maand moet verdienen in Nederland als deze werknemer een fulltime dienstverband heeft.

Minimumloon en uitkeringen
Uitkeringen stijgen in Nederland echter met het minimumloon mee. De hoogte van uitkeringen is namelijk gebaseerd op de hoogte van het minimumloon. Dit houdt in dat een aantal uitkeringen stijgen als het minimumloon ook stijgt. De volgende uitkeringen stijgen met het minimumloon mee:

  • IOAW en IOAZ (oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten),
  • AOW, Algemene ouderdomswet,
  • Bijstand,
  • Anw, Algemene nabestaandenwet.
  • Wajong (Wet arbeidsongegeschiktheid jonggehandicapten),
  • WW, werkloosheidswet,
  • WIA, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid voor arbeidsongeschikten),
  • ZW (ZiekteWet voor zieke werknemers),
  • TW (toeslagen als aanvulling tot sociaal minimum).

Het gaat dus ook om uitkeringen die vallen onder de Participatiewet. Deze wet is speciaal bedoelt om werkzoekenden met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een baan. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een handicap met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden. Dit wordt ook wel een arbeidshandicap genoemd en kan er voor zorgen dat bepaalde groepen mensen moeilijk in het arbeidsproces kunnen participeren. Ook deze mensen zullen voor een deel te maken kunnen krijgen met een verhoging van de minimale uitkering. De overheid zal er echter samen met het bedrijfsleven en uitzendbureaus alles aan doen om deze groepen mensen te laten uitstromen uit de uitkering naar de arbeidsmarkt.