Tweehonderd boeren plaatsen monomestvergisters in 2016 voor opwekken energie

Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor ongeveer 13 procent van de totale Nederlandse broeikasgassen. Een groot deel van deze emissie zou afkomstig zijn vanuit de veehouderijen. Net als fabrieken en de industrie kijken boeren ook naar oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zuivelbedrijf FrieslandCampina werkt nauw samen met boerenbedrijven om concrete oplossingen te bedenken.

Monomestvergisters
FrieslandCampina heeft inmiddels een speciaal bedrijf opgericht dat boeren gaat helpen om elektriciteit en gas op te wekken uit pure mest van koeien. Daarvoor moeten momomestvergisters worden gebouwd. Er zijn afspraken gemaakt met tweehonderd boeren om een dergelijke installatie te bouwen. De doelstelling is om binnen vier jaar duizend monomestvergisters te plaatsen. Het bedrijf dat door de FrieslandCampina is opgericht gaat boeren onder andere ondersteunen met de bouw van monovergisters. Ook bij de financiering en het onderhoud voor deze installaties kunnen ze rekenen op de ondersteuning van het bedrijf van de FrieslandCampina.

Afspraken over duurzaamheid
Er is door minister Kamp van Economische Zaken in totaal 150 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het monomestvergisterproject. De overheid heeft samen met de FrieslandCampina afspraken gemaakt over een CO2-neutrale groei. Daarnaast heeft het grote zuivelbedrijf ook met haar klanten hierover afspraken gemaakt. Doelstelling is dat de CO2 uitstoot van de FrieslandCampina de komende jaren niet hoger wordt dan in 2010. In 2020 mag de FrieslandCampina niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde dan in 2010 het geval was. Het zuivelbedrijf is een grote afnemer van melk van boeren. Met de boeren heeft het bedrijf een afspraak gemaakt dat ze een toeslag van 10 euro per duizend liter melk betaald als boeren een monovergister aanschaffen. In Nederland zijn 13.500 van de 17.000 melkveehouders als lid en mede-eigenaar aangesloten bij FrieslandCampina.