Tweede Kamer wil de Nederlandse arbeidsmarkt beschermen

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft  een paar weken geleden al aangegeven dat hij gaat overleggen met verschillende collega’s is Europa over de arbeidsmigratie. De Tweede Kamer hield dinsdagavond drie december 2013 een debat over de begroting. Tijdens dit debat kwamen ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ter sprake. De Tweede Kamer is bezorgd over de arbeidsmarkt in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 700.000 werklozen in Nederland die moeite hebben met het vinden van een passende baan. De Tweede Kamer wil niet dat deze werklozen concurrentie krijgen van werkzoekenden uit andere landen. Verwacht wordt dat het voor Nederlandse werklozen nog moeilijker wordt om een passende baan te vinden.

Deze bezorgdheid is niet onterecht. Op 1 januari 2014 treed er een grote verandering op in Europa. Vanaf dat moment mogen Bulgaren en Roemenen ook in andere laden werken zonder veel extra regels en voorschriften. Hierdoor verwachten verschillende partijen in de Tweede Kamer dat Roemenen en Bulgaren de Nederlandse arbeidsmarkt zullen overspoelen. De Nederlandse werkzoekenden krijgen door deze ontwikkeling concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten bij het zoeken van een baan. Deze concurrentie is op dit moment al aanwezig door de komst van Poolse en Hongaarse medewerkers. Hierdoor is met name in uitvoerende functies veel concurrentie op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer liet tijdens het debat weten dat er iets gedaan moet worden om verdringing van Nederlandse arbeidskrachten te voorkomen.

De manier waarop deze verdringen moet worden tegengegaan is verschillend. Sommige partijen willen harde maatregelen zoals het dichthouden van de Nederlandse grenzen voor Roemenen en Bulgaren. Andere partijen kiezen er voor om een systeem in te voeren waardoor tewerkstellingsvergunningen verplicht worden voor medewerkers uit bepaalde landen. Hierbij moeten strenge voorwaarden worden toegepast wanneer medewerkers uit bepaalde landen in Nederland willen gaan werken.

Reactie van Technisch Werken
Het jaar 2013 is al bijna afgelopen en januari 2014 staat voor de deur. Het is op zijn minst bijzonder dat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de verwachte stroom aan arbeidsmigranten gestopt kan worden. Binnen de Tweede Kamer zijn de meningen sterk verdeeld. De PVV en de SP willen een keiharde aanpak terwijl D66 zich niet veel zorgen lijkt te maken. Door deze verdeeldheid is het moeilijk een beleid te formuleren wat effectief is en de Nederlandse arbeidsmarkt daadwerkelijk kan beschermen. Het is logisch dat, in een land waarin de werkloosheid eindelijk lijkt te stabiliseren, naar effectieve middelen wordt gezocht om de werkloosheid verder te laten dalen.

Meer concurrentie onder werknemers op de arbeidsmarkt is dan niet gunstig. Het is zeker niet gunstig wanneer er nog meer buitenlandse medewerkers op de arbeidsmarkt van Nederland zullen komen. In de transport, bouw en metaaltechniek worden al veel  buitenlandse arbeidskrachten ingezet. Dit gebeurd vaak uit kostenoverwegingen. Daarom is het verstandig om de lonen in Nederland voor elke medewerker in een bepaalde functie gelijk te stellen. Hierbij is uiteraard het huidige salaris van de Nederlandse werknemers het uitgangspunt. De Nederlandse cao’s zijn van toepassing. Poolse, Hongaarse en Roemeense arbeiders zullen net zoveel moeten verdienen als Nederlandse arbeidskrachten die dezelfde functie uitoefenen. Dan zal pas blijken of medewerkers uit andere EU-landen worden aangenomen om hun kwaliteiten. De kwaliteit van het werk zal dan namelijk voorop komen te staan in plaats van de loonkosten. Dit is een gezonde ontwikkeling. Voor Nederlandse bedrijven moet immers de kwaliteit voorop staan. Op het gebied van prijs zal Nederland zeer moeilijk kunnen concurreren met lage loonlanden.

Koers van Nederland
De koers van Nederland is duidelijk: Nederland moet meer investeren in nieuwe technologieën. Als Hongaren, Roemenen, Bulgaren, Polen of technici uit andere landen er voor kunnen zorgen dat de Nederlandse producten en machines geavanceerder worden, zijn ze van harte welkom.