Tweede Kamer keert zich in 2016 tegen proefboringen rondom Waddeneiland Schiermonnikoog

Tussen de economie en de natuur zit dikwijls een spanningsveld en in dit geval ook een gasveld. Feitelijk is de natuur onze grootste leverancier van grondstoffen, misschien is het wel onze enige leverancier. Fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en kolen komen uit de natuur maar ook metalen en hout. Ook de grondstoffen voor kunststoffen worden uit de natuur gehaald. De natuur heeft echter door de jaren heen veel moeten prijsgeven. De Nederlandse economie is gegroeid en we transporteerden veel aardgas. Ook aardgas uit de provincie Groningen was en is een interessante bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid en bedrijven zoals de Gasunie.

Daar is op zich niets mis mee zolang men maar verantwoord omgaat met de bronnen die door de natuur worden gegeven. Als men bijvoorbeeld te veel aardgas uit de Nederlandse bodem haalt dan kan men verwachten dat de aardbodem in Groningen snel gaat dalen. Dit heeft materiele schade tot gevolg gehad. De schade komt echter pas later in beeld. Politieke partijen en verantwoordelijke ministers zijn dan misschien al lang niet meer aan de macht. Men gooit er een parlementaire enquête of een ander onderzoek tegen aan en de verantwoordelijken hoeven alleen maar te zeggen dat ze niet konden weten wat de gevolgen zouden zijn. Vervolgens  trekt men de conclusie dat iedereen wel een “beetje fout zat”. Dat zorgt er voor dat er niet of nauwelijks straffen worden opgelegd en dat alle betrokkenen buiten schot blijven. Niemand leert dan van de fouten die gemaakt worden en iedereen weet dat men voor zijn of haar beslissingen nauwelijks rekenschap hoeft af te leggen. Dat is Nederlandse politiek ten voeten uit.

Gelukkig zijn er ook mensen die wel verantwoordelijkheid nemen en wel bewust bezig zijn met het behoud van ons mooie land en mooie natuur. Een voorbeeld hiervan zijn de stemming in de Tweede Kamer die zich tegen proefboringen naar gas bij Waddeneiland Schiermonnikoog keren. Deze stemmen hebben met steun van regeringspartij PvdA een meerderheid in de Tweede Kamer. Ondanks dit duidelijke signaal wil minister Kamp van Economische Zaken toch proefboringen toestaan in zee rondom Schiermonnikoog. De minister wil het van oorsprong Franse gasbedrijf ENGIE E&P toestemming geven om twee proefboringen te doen. Daarbij moet natuurlijk wel een tijdelijk een boorplatform worden gebouwd ten noorden van het Waddeneiland.

Natura 2000-gebied
De proefboringen door het bedrijf worden uitgevoerd in een Natura 2000-gebied. Het gasveld waarnaar geboord zal worden bevindt zich deels onder dit natuurgebied. Daardoor is er veel protest onder de bevolking van Schiermonnikoog, de Waddenvereniging en andere milieuorganisaties. Ook in Den Haag ontstaat er steeds meer protest. Minister Kamp reageerde op de protesten met de opmerking dat hij niets anders kon dan de proefboringen toestaan. PvdA-Kamerlid Vos reageerde hierop dat de werkwijze van de minister een beetje een “huup-huup-barbatrucverhaal” is. Volgens het kamerlid heeft men al ruim een jaar geleden tegen minister Kamp gezegd dat er meer op de natuur gelet moet worden. Volgens de nieuwe Mijnbouwwet mag de Tweede Kamer vergunningen voor boringen weigeren indien de boringen in een natuurgebied worden uitgevoerd. Minister Kamp heeft deze nieuwe wet echter nog niet ingevoerd. Daardoor zouden de geplande proefboringen rondom Schiermonnikoog nog conform de oude Mijnbouwwet mogen worden uitgevoerd. Komende week spreekt de Kamer met minister Kamp over Schiermonnikoog

Wat win je er mee?
Als het uitvoeren van een proefboring of in dit geval twee proefboringen al een onderwerp van een discussie is moet men echt wel zeker zijn van een groot rendement. Het rendement van de proefboringen zal echter wel meevallen. GroenLinks zegt dat er weinig gas te vinden is in het water rondom Schiermonnikoog. Bovendien is het gas dat zich daar bevind ook nog van slechte kwaliteit. Kamerlid Van Tongeren zegt dat men nu op zoek is naar “de laatste restjes rommelgas”. Hij vind het zeker niet de moeite waard om de mooie Waddeneilanden daarvoor “overhoop” te halen.

Reactie van Technisch Werken
Het is ondemocratisch om een beleid voort te zetten waar het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen is. Bovendien is er nogal wat kans op schade. Allereerst zal het boorplatform in zee voor nogal wat horizonvervuiling gaan zorgen. Daarnaast bestaat de kans dat er olie weglekt in één van de kostbaarste natuurgebieden die Nederland rijk is.

Als de boringen zeer succesvol verlopen komt men bovendien voor nog moeilijker vragen te staan. Mag men bijvoorbeeld wel op grote schaal gas gaan winnen in een natuurgebied. Proefboringen worden natuurlijk niet voor de lol gedaan. Men wil er geld mee verdienen. Als men het gas heeft gevonden en het is van goede kwaliteit dan zal men daar ook aan willen verdienen. Het beleid van de minister is kenmerkend voor zijn handelswijze. Gewoon stapje voor stapje een wanbeleid voortzetten om er maar voor te zorgen dat er zoveel mogelijk gas wordt gewonnen. Kan men niet in Groningen gas winnen dan zal men het ergens anders moeten zoeken doormiddel van proefboringen.

Men kan het beste de proefboringen meteen blokkeren om geen valse verwachtingen te scheppen naar de bedrijven die de boringen uit voeren. Deze bedrijven laten overigens geen loopje met zich nemen als er al investeringen zijn gedaan. Dat kan de overheid bovendien nog geld gaan kosten ook. Het wordt tijd dat minister Kamp eens gaat nadenken en vooral gaat luisteren naar de bevolking van Nederland. Dat is tevens de bevolking die vertrouwen in zijn partij heeft gehad en daar op heeft gestemd. Moet hij die kiezers evenals de meerderheid in de Tweede Kamer opnieuw teleurstellen?