Trump stelt deadline uit voor verhoging importtarieven op Chinese goederen in 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten om de deadline uit te stellen voor de verhoging van de importtarieven op goederen uit China. Dit bericht werd afgelopen zondag bekend gemaakt via Twitter door de Amerikaanse president. China en Amerika hebben al geruime tijd een handelsconflict. Amerika beschuldigde China er van dat het land massaal goedkope producten op de Amerikaanse markt zou dumpen. De Amerikaanse bedrijven kunnen daar niet tegen concurreren en daarom nam de Amerikaanse overheid maatregelen. Trump sprak zelf over een zaak van nationale veiligheid.

Er werd dreigende taal geuit vanuit Trump en zowel China als Amerika hebben over en weer besluiten doorgevoerd waarmee de importheffingen omhoog zijn gegaan. Inmiddels lijkt van deze scherpe taal geen sprake meer te zijn. Zowel China als Amerika zijn bereid om met elkaar te praten zodat dit handelsconflict op een nette manier wordt opgelost en een verdere escalatie wordt tegengegaan. Om die reden is Trump ook bereid om te wachten met het verhogen van importheffingen op producten uit China. De deadline die hiervoor was opgesteld liep tot 1 maart 2019.Trump wacht de verdere ontwikkelingen af en kijkt dan of er alsnog heffingen moeten worden doorgevoerd.