Transitievergoeding omzeilen in geval van zieke werknemer in 2016

Op woensdag 9 maart 2016 stond in het AD een bericht over de transitievergoeding. In dit bericht werd duidelijk gemaakt dat veel werkgevers de transitievergoeding omzeilen als er sprake is van een zieke werknemer. In dat geval kiezen werkgevers er niet voor om werknemers te ontslaan. In plaats daarvan verstrekken ze aan de zieke werknemer een 0-uren contract. Een werkgever is niet verplicht om een dienstverband te verbreken. Daarom keurde de rechter deze handelswijze goed. Werkgevers kunnen hierdoor het betalen van een ontslagvergoeding vermijden.

Omzeilen transitievergoeding
Minister Asscher merkt dat werkgevers er alles aan doen om het schadelijke effect van de Wet Werk en Zekerheid voor hun bedrijfsvoering te beperken. Het omzeilen van de transitievergoeding is hier een voorbeeld van. Het betalen van de transitievergoeding wordt op dit moment al door werkgevers op verschillende manieren omzeild. Veel werkgevers kiezen er bijvoorbeeld voor om werknemers iets minder dan twee jaar in dienst te houden en ze dan vervolgens geen contractverlening te bieden. Dit is een bewuste keuze omdat werkgevers pas na een aaneengesloten periode van 2 jaar dienstverband een vertrekkende werknemer een transitievergoeding moeten bieden.

Lodewijk Asscher past transitievergoedingregeling aan
Minister Asscher vindt het niet goed dat werkgevers het uitbetalen van een transitievergoeding proberen te voorkomen door de contractduur voor tijdelijke arbeidskrachten bewust onder de twee jaar te houden. Wel vindt de minister dat werkgevers niet de volledige transitievergoeding hoeven te betalen als ze een werknemer twee jaar in de ziekte hebben moeten doorbetalen. Hij is bereid om dit probleem in de Wet Werk en Zekerheid op te lossen. Werkgevers zouden volgens hem de transitievergoeding niet hoeven te betalen als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om een zieke werknemer weer te laten re-integreren.

Reactie van Technisch Werken
De Wet Werk en Zekerheid is een wet die alle gewenste processen op de arbeidsmarkt belemmerd. De gehele wet werkt contraproductief. Het is voor de minister lastig om dat toe te geven want hij koppelt zijn eigen imago aan de wet. Toch zou het een blijk van inzicht zijn als hij de gehele wet zou herzien. De transitievergoeding wordt omzeilt door werkgevers en veel werknemers moeten nu een half jaar wachten voordat ze werk aan de slag kunnen bij de huidige werkgever naar twee jaar dienstverband. Het ontslagrecht moet worden versoepeld.

Door de Wet Werk en Zekerheid zijn vaste contracten nog vaster geworden en bieden flexibele contracten nog meer onzekerheden aan flexwerkers. Geen wonder dat bedrijven nog meer aarzelen om werknemers een vast contract aan te bieden. Op dit moment krijgen vooral hoogopgeleide werknemers en specialisten een kans op een vast contract. Laagopgeleide krachten kunnen nog steeds moeilijk een vast contract op de arbeidsmarkt bemachtigen. Deze werknemers konden in het verleden drie jaar op flexibele basis bij een bedrijf aan het werk. Dat is nu verminderd naar twee jaar. Daar worden laagopgeleide flexkrachten niet beter van.