The Ocean Cleanup is een ‘end-of-pipe-oplossing’

Wereldwijd krijgt The Ocean Cleanup veel lovende reacties. Vooral het feit dat jonge bewoners van deze aarde zich inzetten voor een schonere wereld wordt door veel mensen als hoopgevend beschouwd. De oceanen raken steeds meer vervuild met plastic en andere soorten afval. Met name plastic is een probleem omdat dit afval niet of nauwelijks wordt afgebroken in de natuur. Kortom plastic is te duurzaam. Daarom moet het juist niet in de natuur terecht komen dus ook niet in de oceanen. The Ocean Cleanup is gericht op het schoonmaken van het wateroppervlak van de oceanen. Een 600 meter lange U-vormige buis met daaronder grote repen stof moeten er voor zorgen dat de plastics uit de bovenlaag van de zee worden opgevangen. The Ocean Cleanup is dus gericht op het opruimen van het wateroppervlak en is daardoor ‘end-of-pipe-oplossing’.

End-of-pipe-oplossing
De term ‘end-of-pipe-oplossing’ betekent in feite dat het een laatste redmiddel is oftwel iets dat de ‘wond verzacht’ maar niet voorkomt dat ‘de wond ontstaat’. Voorkomen is beter dan genezen. Dat is niet alleen het geval bij het voorkomen van verwonding van mensen of dieren maar ook bij het voorkomen van schade aan de algehele natuur en leefbaarheid van de wereld. Een ‘end-of-pipe-oplossing’ is daardoor nooit een definitieve oplossing. Het voorkomen van een plastic soep in de oceanen is veel belangrijker en krijgt nog te weinig aandacht. Wereldwijd moet men minder plastic weggooien en moet er meer aandacht zijn voor recyclen, hergebruiken en de circulaire economie. De circulaire economie houdt in feite in dat men zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen aanwend in productieprocessen maar juist zoveel mogelijk afval als grondstoffen hergebruikt bij de productie van nieuwe producten. Het afval dat met de Ocean Cleanup wordt opgevangen wordt overigens wel weer hergebruikt voor zoveel mogelijk nieuwe duurzame plastic producten.