Tekort aan technisch personeel neemt toe in kwartaal 1 van 2016

De bouwsector had in 2015 al een behoorlijke groei doorgemaakt.  Ook in 2016 hebben veel Nederlandse bouwbedrijven veel bouwprojecten weten binnen te halen. Al deze projecten komen nog bovenop de projecten die voortvloeien uit de bouwaanvragen die in 2015 zijn gedaan. Bouwbedrijven doen hun uiterste best om hun klanten goed van dienst te zijn.

Veel werk op de bouw wordt nog met de hand gedaan met behulp van de nodige gereedschappen en werktuigen. Het spreekt voor zich dat er ervaren vakkrachten voor nodig zijn om de bouwprojecten te laten slagen. Maar, waar vindt je in 2016 nog ervaren bouwpersoneel dat beschikbaar is? Een paar jaar geleden was bouwpersoneel nog volop beschikbaar op de arbeidsmarkt maar die tijd is nu voorbij.

Te kort aan bouwvakkers

Ervaren bouwvakkers zoals timmermannen, metselaars en stukadoors zijn steeds moeilijker te vinden voor bouwbedrijven.  Veel bouwbedrijven kiezen er voor om technische uitzendbureaus in te schakelen bij hun zoektocht naar ervaren bouwpersoneel.

Uitzendbureau’s konden eind 2015 en begin 2016 profiteren van de stijgende vraag naar flexibel bouwpersoneel maar ook voor uitzendbureau’s begint het personeelsaanbod in hun systemen af te nemen.  Ook uitzendbureau’s in de bouw of techniek moeten steeds vaker nee verkopen aan hun klanten als zij om timmermannen vragen.

Niet alleen timmermannen

Als men het heeft over een dreigend te kort aan personeel op de bouw heeft men het niet alleen over timmermannen en metselaars. Er zijn op de bouw veel meer ervaren technici nodig. Hierbij kan men denken aan installatiemonteurs en elektromonteurs ook vloerenleggers en schilders zijn nodig op de bouw.

Juist dit personeel is steeds moeilijker te vinden, ook voor uitzendbureau’s. Op uitzendbureau’s ligt een grote druk om hun uitzendkrachten op de bouw steeds sneller door te plaatsen naar andere projecten.  Als uitzendbureau’s hier niet in slagen lopen ze de kans dat hun uitzendkrachten door andere technische uitzendbureau’s worden doorgepland. Er vindt in 2016 veel getrouwtrek plaats om ervaren uitzendkrachten in de techniek. Dit kan er voor zorgen dat bouwpersoneel nu naar jaren weer eens kan kiezen tussen meerdere opdrachtgevers, projecten en uitzendbureau’s.

Flexwerk wordt beloond

Omdat flexwerk op de bouw noodzakelijk is en bouwtechnische uitzendkrachten nauwelijks te vinden zijn is een marktwerking merkbaar. Uitzendkrachten zullen binnen niet al te lange tijd meer loon kunnen vragen voor hun werkzaamheden ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zullen naar verwachting in de loop van 2016 verbeteren. Op dit moment zitten veel bouwbedrijven klem. Door de jarenlange malaise in de bouw hebben veel bouwbedrijven hun reserveringen zien verdampen.  Daardoor is er weinig geld beschikbaar om tegemoet te komen aan de wensen van het bouwpersoneel.

Het bouwpersoneel heeft echter ook jaren lang op hun spaargeld moeten teren en was dikwijls afhankelijk van een uitkering.  Nu hebben ze de kans om meer te verdienen.  Bouwtechnische uitzendkrachten zullen er in 2016 waarschijnlijk niet minder op worden. Bouwbedrijven zullen dan ook genoodzaakt zijn om meer geld voor hun werk te vragen. Daardoor gaan de prijzen van bouwprojecten meer omhoog, misschien wel naar een realistisch niveau.

Gastarbeiders op de bouw

Uit bovenstaande alinea’s zou je bijna kunnen concluderen dat bouwbedrijven en bouwpersoneel in Nederland er onderling uit moeten komen. Dat is ook zo maar er is nog een beïnvloedende factor namelijk gastarbeiders die uit voornamelijk Oost Europese landen komen. Deze gastarbeiders werken nog te vaak tegen lagere salarissen dat Nederlands bouwpersoneel daarom zijn gastarbeiders voor veel bouwbedrijven een wenselijke oplossing. Deze bouwbedrijven lenen bouwtechnisch personeel in van uitzendbureau’s die bemiddelen in buitenlands bouwpersoneel.  De uitzendbureau’s regelen dikwijls de overnachting van de Poolse, Roemeense of Hongaarse bouwlieden.

Daardoor hoeft een bouwbedrijf zelf weinig te doen en heeft het bedrijf toch ervaren personeel tegen een scherpe prijs, In Europa wordt inmiddels gesproken over een oplossing voor deze situatie. De Nederlandse overheid wil dat buitenlandse gastarbeiders hetzelfde loon krijgen als Nederlands personeel om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De vraag is of Nederland voldoende invloed heeft om een verandering in dit politieke beleid te bewerkstelligen. Veel Oost Europese landen zijn namelijk eerder voorstanders dan tegenstanders van de huidige situatie.