Tekort aan loodgieters en installatiemonteurs verdubbelt tot 2030

De komende tijd zal het tekort aan vakmensen in de installatiebranche aanzienlijk gaan toenemen. De komende drie tot vijf jaar neemt het tekort toe tot 40.000 vakmensen als er nu nog niets wordt gedaan. Deze waarschuwing heeft voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland afgelopen zaterdag in De Telegraaf gegeven. Op dit moment heeft de installatiebranche al te maken met forse tekorten aan ervaren vakkrachten.

Werknemers in de installatiebranche

In totaal werken er in de installatiesector ongeveer 150.000 werknemers in verschillende functies. Zo werken er installatiemonteurs, elektromonteurs en andere specialisten in verschillende disciplines zoals de woningbouw, utiliteit en industrie. Door de focus op verduurzaming is er steeds meer aandacht voor moderne installaties die minder energie verbruiken. Daarvoor zijn natuurlijk specialisten nodig. Deze plaatsen en onderhouden de nieuwe moderne installaties. Voorafgaand aan dit proces is er natuurlijk de adviesfase waaraan veel aandacht moet worden besteed want er is nogal wat te kiezen als het gaat om duurzame installaties.

BBL om tekort aan personeel op te vangen

Door het tekort aan personeel in de installatietechniek ontstaan er ook problemen met het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze doelstellingen kunnen eigenlijk alleen worden behaald als aardgasinstallaties grotendeels worden vervangen door warmtepompen of in de toekomst misschien door waterstofketels. Zover is het echter nog niet, dus tot die tijd dat alle installaties zijn verduurzaamd moeten veel installatiemonteurs nog volop aan de bak. Dan moet er echter wel extra monteurs worden opgeleid. Als dat niet gebeurd zal het tekort alleen maar toenemen in Nederland. Door de vergijzing stromen er alleen maar meer monteurs is uit. Als men daar de toename in het aantal projecten in de energietransitie bij optelt wordt het tekort nog nijpender. Geen wonder dat veel installatiebedrijven de focus leggen op BBL trajecten waarin nieuwe vakkrachten kunnen worden opgeleid.