Tekort aan installatiepersoneel vormt vertragende factor in energietransitie in 2018

In Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan de energietransitie. De energietransitie is in feite de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Deze energietransitie heeft onder andere te maken met verwarmingstechniek. Zo worden gasgestookte cv-installaties in de toekomst steeds vaker vervangen door hybride warmtepompen en hybrideketels. Deze hybride verwarmingssystemen zijn in feite een combinatie tussen een duurzame verwarmingsmethode zoals een warmtepomp en een centrale verwarmingsketel die op gasgestookt is. hybride-verwarmingsoplossingen zijn waarschijnlijk een tussenoplossing. In de toekomst moeten verwarmingssystemen namelijk volledig CO2 neutraal of klimaatneutraal worden. Daarvoor is echter wel nieuwe technologie nodig en bovendien technisch personeel. Ervaren technisch personeel wordt echter steeds schaarser op de arbeidsmarkt.

Tekort aan installatiepersoneel
Het gebrek aan ervaren installatiepersoneel is een probleem voor de installatiebranche van Nederland. De huidige installateurs hebben het al druk genoeg in de woningbouw. In de winter zijn veel servicemonteurs op pad om reparaties te verrichten aan verwarmingsinstallaties. Wanneer er een grootschalige energietransitie zal plaatsvinden in Nederland zorgt dat voor problemen. Er is te weinig installatiepersoneel beschikbaar om bijvoorbeeld de gasgestookte cv-installaties te vervangen voor een hybride warmtepomp of een luchtwarmtepomp. Bovendien zullen een aantal installatiemonteurs ook nog opleidingen en cursussen moeten krijgen over de manier waarop deze milieuvriendelijker verwarmingssystemen moeten worden aangebracht en onderhouden. Dat kost geld maar ook tijd. Tegenwoordig is die tijd er niet of nauwelijks meer. Dat zorgt voor dilemma’s. De druk op het installatiepersoneel dat reeds aan het werk is wordt steeds groter. Installatiepersoneel moet steeds harder werken om alle projecten af te ronden. De werkdruk is groot en dat zorgt er bovendien voor dat er een grotere kans bestaat op onveilig werken en ziekteverzuim. De overheid moet ook dit probleem onder ogen zien voordat er daadwerkelijk beslissingen worden genomen met betrekking tot de energietransitie.