Tekort aan diesel en benzine bij tientallen pompstations in Nederland eind 2018

In Nederland hebben enkele tientallen pompstations te maken met een tekort aan benzine en diesel. Het gaat in ieder geval om pompstations van Shell, BP en Total. Deze pompstations hebben een tekort aan deze fossiele brandstoffen omdat de tankstations nauwelijks nieuwe voorraden binnen krijgen. Door het lage waterpeil in de Rijn kunnen de binnenvaartschepen waarmee de diesel en benzine wordt vervoerd de tankstations nauwelijks bereiken. De brandstofdepots die geplaatst zijn langs de Rijn worden gebruikt als opslagplaats voor de brandstoffen. Vanaf deze opslagplaatsen worden de diesel en benzine verder getransporteerd over de Nederlandse wegen met tankauto’s. Dit brandstoftransport komt in de knel wanneer de opslagplaatsen langs de Rijn onvoldoende voorraden krijgen.

Nu moeten de vrachtwagenchauffeurs die de tankstations bevoorraden langere afstanden rijden om de benzine en diesel te leveren. Volgens een woordvoerder van BP zijn er per dag gemiddeld tien tankstations die te maken hebben met een zogenaamde droogvaller. Dat betekend dat er geen brandstof geleverd kan worden omdat de brandstof op is bij het desbetreffende tankstation. Shell geeft voorrang aan haar eigen bemande tankstations. Dat betekent dat onbemande tankstations vaker te maken hebben met een droogvaller. Een woordvoerder van Total geeft aan dat ze er alles aan doen om tankstations open te houden maar ze kunnen naar eigen zeggen geen droogvallers voorkomen. Total geeft geen voorrang aan het bevoorraden van bepaalde soorten tankstations.