Technologietrends voor 2016

Technologie blijft belangrijk ook in 2016. Het belangrijkste aspect van technologie is dat het functioneel moet zijn en actueel. Daarom volgen veel bedrijven de trends als het gaat om technologie. Ondernemers zijn daarbij ook gebonden aan regels en wetgeving die vanuit overheden en keuringsinstellingen worden opgelegd. Daarbij zoeken ondernemers naar kansen om iets nieuws op de markt te brengen waar ze geld mee kunnen verdienen. Dit geld verdienen kan zowel door meer te verkopen als door meer te besparen. Het automatiseren van processen kan bijvoorbeeld tijd en geld besparen. Het ontwikkelen van nieuwe producten kan echter ook geld opleveren indien deze voldoen aan de vraag in de markt. Ondernemers zijn altijd op zoek naar verbetering. Daarom volgens ze trends in hun marktsegment. Maar wat zijn nu de technologische trends voor 2016?

Technologietrends voor 2016
De tech- en economieredactie van NU.nl heeft voor ondernemers een inventarisatie gemaakt van de vier technologische ontwikkelingen die deze redactie als het belangrijkste acht voor 2016. Ook de belangrijkste kansen die hieruit voortkomen zijn benoemd. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in een e-book. Dit NUzakelijk eBook kan worden gedownload op de website van NU.nl.

Kansen voor 2016
Uit een rondgang van NU.nl onder experts komt naar voren dat veel experts vooral het Internet of Things, virtual reality, robotisering en cybersecurity kansen zien voor 2016. Deze informatie staat onder andere in het NUzakelijk eBook. Hierin staan ook praktijkvoorbeelden van ondernemers die de desbetreffende ontwikkeling al succesvol hebben toegepast binnen het vakgebied waarin ze actief zijn.

Reactie van Technisch Werken
De technologietrends die NU.nl benoemt zijn voornamelijk gericht op elektronica en automatisering. Het is bekend dat deze sectoren de afgelopen jaren en afgelopen maanden een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. Het is belangrijk om precies de juiste elementen uit deze technische segmenten te halen voor een ondernemer. Niet alles is even effectief. Men kan bijvoorbeeld niet alles zomaar gaan automatiseren. Sommige processen kunnen beter door mensen worden uitgevoerd omdat er maatwerk en advies bij aan de orde komen.

Machines en robots kunnen een deel van de werkzaamheden van mensen wel overnemen maar niet alles. Internet of Things is interessant omdat dit apparaten in staat stelt om met elkaar te communiceren. Hierdoor kan de domotica in een woning nog verder worden uitgebreid zodat het leefgenot en gemak van een mens verder wordt gediend. Omdat hackers steeds geraffineerder worden zal ook de cybersecurity moeten worden verbetert. Bedrijven die hierin voorop lopen gaan een goede toekomst tegemoet in 2016.