Technologie kan arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapten bevorderen

Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat mensen met een arbeidsbeperking beter aan een baan geholpen kunnen worden. Op die manier zou de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten kunnen worden bevorderd. Arbeidsparticipatie is in feite de deelname aan het arbeidsproces. Deze arbeidsparticipatie kan echter met betrekking tot arbeidsgehandicapten wel beter. Het UWV heeft hierover donderdag 25 januari 2018 een rapport gepubliceerd.

Daarin pleit de uitkeringsinstantie voor een optimale inzet van nieuwe technologische voorzieningen waarmee meer mensen met een beperking aan het werk kunnen en aan het werk kunnen blijven. Volgens het UWV hebben ook de afgelopen jaren mensen met een beperking gemerkt dat het moeilijk is om een baan te vinden en te behouden. Dit heeft onder andere te maken met de beperking in de inzetbaarheid. Ook gezondheidsproblemen en handicaps blijken in de praktijk helaas vaak voor problemen te zorgen om een baan te krijgen en om aan het werk te blijven. Onder werkgevers zou overigens ook te weinig kennis aanwezig zijn om arbeidsgehandicapten goed te laten participeren aan het arbeidsproces.

Toch zijn er technologische voorzieningen ontwikkeld die bijvoorbeeld slechtzienden kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan is de spraakcomputer die wordt gebruikt voor blinden en slechtzienden. Verder kunnen slechtzienden ook een monitorarm gebruiken. Veel van de toepassingen en voorzieningen voor mensen met een handicap worden ontwikkelt en gebruikt in de zorg. In de zorg worden hulpmiddelen succesvol ingezet volgens het UWV terwijl de ontwikkeling van toepassingen voor het ondersteunen van arbeidsgehandicapten op de werkvloer achterblijft.