Technischwerken.nl heeft ruim 5.500 artikelen online op 4 januari 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en het is tijd om de balans op te maken van 2018. Het afgelopen jaar zijn er honderden artikelen op Technischwerken.nl gepubliceerd. Op vier januari 2019 staat de teller op precies 5.500 artikelen. De onderwerpen van deze artikelen zijn verschillend. De afgelopen tijd hebben de auteurs vooral meer artikelen geschreven over verduurzaming, energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook over opleidingen en BBL zijn verschillende artikelen gepubliceerd. De kennisbank van de website is goed gevuld maar toch zullen er ook het komende jaar innovaties en ontwikkelingen ontstaan die zeker het vermelden waard zijn.

Daarom zullen ook in 2019 honderden artikelen worden geplaatst op de website. Op die manier blijven de bezoekers van Technischwerken.nl op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de techniek. Techniek draait om kennis en dat moet je delen. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom Technischwerken.nl door gaat met het delen van kennis over de techniek en alles wat daar mee samenhangt. Omdat techniek en werken samen gaan heet de website Technischwerken.nl. Het is interessant dat de overheid en de maatschappij steeds meer aandacht hebben voor technisch werk. Een loopbaan in de techniek wordt gestimuleerd en de werkgelegenheid in de techniek is groot.

Dit blijkt ook uit het grote aantal vacatures in de techniek. Technische bedrijven en uitzendbureaus plaatsen en delen vacatures op websites en social media. Omdat de keuze aan technische functies zo breed en divers is zal Technischwerken.nl proberen in haar artikelen zo duidelijk mogelijk de verschillen tussen de technieken en functies uit te leggen. Dan kunnen bezoekers van de website geholpen worden met een beroepskeuze of studiekeuze in de techniek. Dat heeft als voordeel dan de loopbaanontwikkeling kan worden ondersteund. Natuurlijk kan men altijd een bericht sturen via het contactformulier voor vragen of opmerkingen. Op die manier wordt de interactie op de website bevordert.