Technischwerken.nl heeft 7800 artikelen online op zaterdag 8 augustus 2020

De website Technischwerken.nl groeit iedere dag. Ook tijdens de coronacrisis werden verschillende artikelen geschreven voor deze website. In deze spannende en uitzonderlijke tijd is het belangrijk dat men goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen die plaatsvinden. De ontwikkelingen op het gebied van corona hebben zich bijvoorbeeld de afgelopen maanden in een razendsnel tempo opgevolgd. Denk hierbij ook aan de coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn niet alleen voor consumenten ingrijpend geweest maar ook voor werkgevers en werknemers. De laatste twee doelgroepen hoopt Technischwerken.nl specifiek te bereiken met haar artikelen. Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt veranderd.

Mainstream media te negatief

In de mainstream media wordt vooral gewezen op de schadelijke effecten van de coronacrisis voor bijvoorbeeld flexwerkers. Op Technischwerken.nl willen we echter niet alleen inzoomen op de negatieve effecten die deze crisis heeft voor deze groep werknemers. Er zijn namelijk ook kansen omdat flexwerkers vaak als eerste weer worden ingeleend als het weer drukker wordt op de arbeidsmarkt. De meeste werkgevers nemen namelijk niet meteen vaste krachten aan in een economisch onzekere tijd.

Focus op verduurzaming en energietransitie

Ook blijft Technischwerken.nl berichten publiceren over de verduurzaming en de energietransitie. Dat zijn belangrijke onderwerpen die in 2020 nauwelijks nog aan de orde komen in het nieuws. Jammer want ondanks de coronacrisis hebben we wereldwijd nog steeds een klimaatprobleem. De technische sector kan een grote oplossing vormen in de energietransitie. Toch moeten de belangrijke beslissingen met betrekking tot de financiering bijvoorbeeld van de overheid komen.

Weinig daadkracht van overheid

De overheid blijkt zich echter met name over andere onderwerpen zorgen te maken zoals de coronacrisis en racisme. Belangrijke onderwerpen maar veel maatregelen die de overheid op dit gebied neemt zijn varianten van symboolpolitiek. De overheid moet met name op het gebied van verduurzaming met daadkracht komen en niet alleen met mooie woorden. Anders is 2020 met betrekking tot de energietransitie een verloren jaar.

Sterker uit de crisis

Dit jaar zal door veel mensen herinnerd worden als het jaar van de coronacrisis. Technischwerken.nl zal er met haar berichtgeving alles aan doen om ook de kansen te blijven benoemen. Mensen moeten door de crisis niet passief of depressief worden maar doorgaan met overleven. De maatschappij staat niet stil. Bedrijven draaien door en de arbeidsmarkt beweegt ook voortdurend. In deze processen vinden gelukkig ook veel positieve ontwikkelingen plaats. Er worden meer elektrische fietsen, snorfietsen en elektrische auto’s verkocht. Flexwerkers hebben meer kans op werk in de techniek en de bouw. De maatschappij en de arbeidsmarkt blijkt veel te kunnen incasseren. Misschien komt Nederland zelfs wel sterker uit de crisis dan ons land er in ging.