Technische vacatures moeilijk invulbaar in juli 2017

De tijd dat er te weinig werk was voor technisch personeel lijkt in 2017 voorgoed tot de geschiedenis te behoren. Het aantal vacatures in de techniek lijkt vanaf januari 2017 tot medio 2017 enorm te zijn gegroeid. Verschillende bedrijven in de bouw en de techniek komen er achter dat het moeilijk is om geschikt personeel te vinden voor hun bedrijf. Veel van deze bedrijven hadden in 2016 al een tekort aan personeel maar wisten dit op te vangen door nauwkeurig te plannen en door hun eigen personeel over te laten werken. Op een gegeven moment is de rek echter uit deze flexibele personeelsplanning en zal er gezocht moeten worden naar meer structurelere oplossingen. Bedrijven kiezen er dan voor om zelf vacatures open te zetten en schakelen daarnaast vaak technische uitzendbureaus in om hun te ondersteunen bij de zoektocht naar gekwalificeerd technisch personeel.

VCU uitzendbureaus hebben het druk
Een gevolg van bovengenoemde ontwikkeling is dat veel VCU gecertificeerde uitzendbureaus het druk hebben gekregen in 2017. In eerste instantie konden deze uitzendbureaus wel behoorlijk wat beschikbare kandidaten uit hun systemen halen. Deze computersystemen hebben de ouderwetse kaartenbakken vervangen en zorgen er voor dat uitzendbureaus digitaal snel kunnen inspelen op de wensen van hun klanten. Echter ook deze systemen blijken niet toereikend voor de enorme vraag naar personeel die uit de technische markt naar voren komt. Daarom moeten uitzendbureaus in de techniek ook samenwerkingsverbanden aangaan met cv databanken op internet en zogenaamde jobboards.

Vacatures op jobboards
De speciale websites merken ook dat er een verschuiving plaatsvind op de arbeidsmarkt. Ongeveer een jaar geleden werden er steeds meer cv’s getoond op de jobboards maar tegenwoordig komen er juist meer vacatures op deze websites terecht. Vacatures blijven bovendien langer open staan omdat er geen geschikte kandidaten worden gevonden. Het gevolg is dat deze websites vaker worden bezocht door uitzendbureaus en andere werkgevers dan door werkzoekenden en dat doet wat met het aanbod aan vacatures maar ook met het aanbod van personeel. Veel kandidaten en sollicitanten die hun gegevens op internet hebben gezet op een jobboard merken dat ze zeer snel bericht krijgen van uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

VCA certificaat is belangrijk
De vraag naar personeel is zo groot dat alleen al het in bezit zijn van een VCA certificaat al voldoende is voor een VCU uitzendbureau om een kandidaat te bellen. Daarbij maakt het nauwelijks uit of dit een VCA VOL is of een Basis VCA. Met een VCA certificaat mag de sollicitant namelijk bij de meeste bouwbedrijven en technische bedrijven aan de slag. Als er verder geen noemenswaardige certificaten en opleidingen zijn behaald en de kandidaat over weinig relevante werkervaring beschikt dan kan hij of zij op de bouw eenvoudige werkzaamheden doen zoals bouwopruimer. Zelfs voor deze functies is nauwelijks geschikt personeel te vinden. Voor profielen in de richting van de elektrotechniek en installatietechniek zijn al helemaal nauwelijks geschikte kandidaten te vinden. Dat is een uitdaging voor installateurs maar ook voor VCU gecertificeerde uitzendbureaus.