Technische uitzendbureau’s in april 2017

Uitzendbureaus in de techniek merken ook in april 2017 dat de vraag naar technische werknemers toeneemt. Vooral in de bouwsector is nog steeds veel vraag naar technisch personeel. Zo staan er bijvoorbeeld veel vacatures open voor elektromonteurs. Het is opvallend dat de vraag naar installatiemonteurs voor verwarming en sanitair nog groter is. De vraag naar deze monteurs, die ook wel w-monteurs worden genoemd, overstijgt zelfs de vraag naar elektromonteurs. Naast monteurs worden in de bouw ook nog steeds timmermannen en metselaars gevraagd. Ook toeleveranciers voor de bouw merken veel drukte. Hierbij kan men denken aan bedrijven in de betonbouw en wapeningsstaal. In deze sectoren ontstaan nog steeds veel vacatures of blijven vacatures lang open staan

Metaaltechniek en uitzendbureaus

In tegenstelling tot de eerste 2 maanden van 2017 gaat het nu ook steeds beter met de metaaltechniek. De deelsector machinebouw deed het de afgelopen tijd al heel goed. Ook in het onderhoud en in de revisie van machines was veel vraag naar onderhoudsmonteurs vanwege de drukte. Daarom konden uitzendbureaus in de techniek rekenen op veel vacatures. Vooral allround onderhoudsmonteurs werden veel gevraagd in vacatures evenals elektronische onderhoudsmonteurs. Onderhoudsmonteurs die ervaring hebben met automatisering in de industrie zoals PLC en SCADA zijn helemaal moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt.  Dat merken ook uitzendbureaus in de techniek.  Zij moeten hun netwerken aanboren en cv databanken bezoeken om geschikte kandidaten voor de vacatures te vinden.

Lassers gevraagd

Er worden inmiddels ook meer lassers gevraagd door bedrijven in de metaal. De staalconstructie doet het op dit gebied nog niet heel goed maar in de machinebouw worden wel veel lassers en samenstelkers gevraagd doir bedrijven.Ook in de jachtbouw neneemt de vraag naar personeel toe. Deze sector had veel last van de economische crisis maar komt er nu weer langzaam bovenop. Dit blijkt ook uit de toenemende vraag naar personeel in deze sector.  Cascobouwers en MIG lassers worden veel gevraagd evenals TIG Lassers voor het fijnere werk in het RVS.

Uitdagingen voor uitzendbureaus in 2017

Hoewel de vraag naar technisch uutzendpersoneel nog steeds groot is in Nederland hebben uitzendbureaus in de techniek ook verschillende uitdagingen. De Wet werk en zekerheid is niet gunstig voir de uitzendbranche en schept verplichten aan uitzendbureaus en opdrachtgevers. Het is onduidelijk of de Wet werk en zekerheid onder een nieuw kabinet gehandhaafd blijft of toch op de schop gaat. In dat laatste geval kan de wet geheel vervangen worden en dat biedt kansen maar vast ook uitdagingen voor de uitzendbranche.  Wetten moeten worden doorgevoerd in het beleid van uitzendbureaus.

Flexmarkt onder druk

Tenslotte staat de Flexmarkt onder druk in 2017. Vakbonsen en verschillende politieke partijen hebben kritiek op de huidige arbeidsmarkt en de Flexmarkt.  Ze willen het aantal flexibele contracten beperken en daarmee ook het aantal werknemers dat op uitzendbasis werkt via een uitzendbureau. Dat heeft uiteraard gevolgen voor deze intermediairs.  Dat maakt dat 2017 een jaar vol uitdagingen is voir het uitzendwezen in de techniek maar ook in andere sectoren. Omdat er nog geen nieuw kabinet is gevormd is er nog veel onduidelijk.