Technische banen liggen nog niet voor het oprapen

De banen in de techniek liggen niet voor het oprapen. De technische branche groeit gestaag en komt langzamerhand de crisis te boven. Ondanks dat neemt het aantal vacatures in deze branche niet toe. Bedrijven aarzelen om nieuwe vacatures op de arbeidsmarkt te publiceren. Deze aarzeling komt doordat bedrijven nog niet weten of de positieve ontwikkelingen in de techniek ook daadwerkelijk voortzetten. De geluiden in de markt zijn wel goed maar het is onduidelijk of dit slechts een tijdelijke opleving is of dat het een structurele verandering is van de technische markt.

Het aannemen van personeel brengt voor veel bedrijven risico’s met zich mee. De rechten van Nederlandse werknemers zijn in de wet en de cao’s goed vastgelegd. Deze wetten en regels zorgen nu echter voor een omgekeerd effect. Werkzoekenden ondervinden juist hinder van de wetten die werknemers beschermen. Bedrijven kunnen moeilijk werknemers ontslaan wanneer de markt rustiger wordt en er minder opdrachten binnenkomen. Personeel vormt daardoor een economisch risico voor bedrijven. Dit risico gaan veel bedrijven liever uit de weg. Daarom zetten ze alleen als het niet anders kan nieuwe vacatures online en in de krant.

Flexibiliteit in de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt wordt flexibeler. Bedrijven kiezen er voor om alleen in piekproductiemomenten extra personeel in te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan uitzendkrachten en detacheringspersoneel. Ook zzp’ers worden door veel bedrijven ingezet. Deze tijdelijke krachten hebben vaak geen keuze. Ze moeten wel flexibel werk aannemen omdat er geen vast werk of werk met contracten beschikbaar is. De angst om een uitkering te verliezen speelt ook een rol bij het aannemen of weigeren van werk.

Flexibele werkzoekenden kunnen door de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan werk komen al kost dat wel moeite. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn namelijk niet allee gekoppeld aan de flexibele houding van de werkzoekende. Het cv en de loopbaan hebben ook een grote invloed op de mogelijkheden om een baan te vinden.

Vacatures ter inschrijving
Een groot deel van de vacatures die online staan worden gepubliceerd door uitzendbureaus. Een behoorlijk aantal van deze vacatures zijn ter inschrijving. Dit houdt in dat uitzendbureaus niet acuut op zoek zijn naar arbeidskrachten. Ze werven doormiddel van deze soort vacatures kandidaten vooruit. Als het weer drukker wordt heeft het uitzendbureau voldoende kandidaten achter de hand. De vacatures die ter inschrijving worden geplaatst geven echter een vertekenend beeld. Het lijkt of er veel werk beschikbaar is terwijl dat in feite niet zo is.

Dubbele vacatures
Op de arbeidsmarkt zijn ook veel dubbele vacatures. Dit komt doordat uitzendbureaus vaak gezamenlijke klanten hebben. Dit zorgt er voor dat een bedrijf met een vacature deze vacature bij meerdere uitzendbureaus uit zet. Deze uitzendbureaus publiceren vervolgens de vacature via diverse media. Omdat bij al deze vacatures een andere uitzendbureau staat vermeld kan de conclusie gewekt worden dat de vacatures bij verschillende bedrijven open staat, terwijl dit in feite niet het geval is.

Veel banen voor korte duur
De banen die wel beschikbaar komen zijn meestal voor korte piekperiodes. Tijdelijke krachten kunnen op die manier bedrijven ondersteunen in periodes waarin het bedrijf het verhoudingsgewijs druk heeft. Een bedrijf kiest er dan niet voor om een extra kracht rechtstreeks in dienst te nemen. In plaats daarvan huurt het bedrijf een tijdelijk kracht in. Zodra de klus klaar is komt het dienstverband van de flexwerker ook ten einde.