Technisch werken heeft meer dan 5555 artikelen online op 18 januari 2019

De afgelopen jaren is het aantal artikelen op de website www.technischwerken.nl aanzienlijk gegroeid. Op vrijdag 18 januari 2019 staat de teller op 5555 artikelen. De laatste tijd zijn er vooral veel artikelen geplaatst met als onderwerpen BBL, verduurzaming en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze onderwerpen komen de afgelopen maanden ook steeds vaker aan de orde in andere media. In 2019 zal de media worden beheerst door de krapte op de woningmarkt en de krapte op de arbeidsmarkt.

Dat betekent dat er nog volop dynamiek in de techniek en bouw aanwezig is. Opleiding en ontwikkeling zullen belangrijke elementen blijven om aan de vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Onervaren krachten kunnen doormiddel van BBL en andere opleidingen worden ontwikkeld tot vakkrachten. Dat is noodzakelijk want ervaren personeel is nauwelijks beschikbaar. In veel artikelen wordt de noodzaak van opleiden en ontwikkelen benadrukt. Het is belangrijk dat er voortdurend gewezen wordt op de hindernissen op de arbeidsmarkt zodat deze opgelost kunnen worden doormiddel van samenwerking.

De overheid, het bedrijfsleven maar ook uitzendbureaus hebben een belangrijke rol in deze dynamische omgeving. In 2019 blijft flexwerk een belangrijke factor op de arbeidsmarkt. Zonder flexibele arbeid worden de risico’s voor bedrijven groter en kunnen bedrijven minder gemakkelijk meebewegen in de vraag en aanbod op de markt. Uitzendkrachten en detacheringspersoneel kunnen juist de piekproductie van bedrijven opvangen. Voor bedrijven en uitzendpersoneel is dat een uitkomst. Het jaar 2019 zal daardoor een dynamisch jaar worden met volop beweging in personeel. Ook uitzendbureaus en andere intermediairs zijn bij deze ontwikkelingen gebaat net als opleidingsinstituten die werkzoekenden doormiddel van opleidingen kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar werk.