Technisch werken heeft 7000 artikelen online op vrijdag 27 december 2019

Het aantal artikelen neemt toe op Technischwerken.nl. Tegen het einde van dit jaar werden door de schrijver nog ongeveer honderd artikelen online gezet. Daardoor is het totaal aan artikelen van de website uitgekomen op 7000. Een groot deel van deze artikelen gaat over verduurzaming en de flexibele arbeidsmarkt in de techniek. Hier zijn veel deelonderwerpen bij te bedenken. Als men het bijvoorbeeld heeft over verduurzaming dan kun je het hebben over zonnepanelen, waterstofketels, warmtepompen maar ook over isolatie. Een hele hoop onderwerpen die het allemaal waard zijn om over geschreven te worden. De arbeidsmarkt biedt ook voldoende onderwerpen die een tekst waard zijn zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de werkgelegenheid in de techniek.

Op het gebied van opleidingen zijn er de afgelopen tijd ook veel ontwikkelingen geweest. Zo is BBL in de techniek heel populair geworden en volgen steeds meer mensen een opleiding in de installatietechniek en elektrotechniek. Deze sectoren worden steeds belangrijker in de energietransitie van Nederland. Het is daarom goed dat men meer mensen in deze sectoren gaat opleiden. Dat deze technische sectoren samenhangen met de verduurzaming is duidelijk. Zo wordt ook een duidelijk voorbeeld gegeven van de manier waarop de onderwerpen van deze website met elkaar samenhangen. De ontwikkeling in de verduurzaming hebben invloed op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vraag naar personeel. De vraag naar personeel heeft weer een effect op de vraag naar bepaalde opleidingen. Over al deze onderwerpen kan men artikelen aantreffen op Technischwerken.nl. Ook het komende jaar zullen artikelen over deze onderwerpen worden geschreven.