Technisch Werken heeft 2500 artikelen online in oktober 2016

De website technischwerken.nl groeit aanzienlijk op het gebied van inhoud. Inmiddels heeft de website 2500 artikelen online staan. Deze artikelen zijn vrijwel allemaal geschreven door de redactie van TechnischWerken. Slechts enkele artikelen zijn door gasten aangeleverd. Deze zijn echter op een hand te tellen. De meeste artikelen gaan over nieuws met betrekking tot de arbeidsmarkt en de techniek. Daarnaast zijn ook veel artikelen geschreven over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat de arbeidsmarkt nauw betrokken is bij de ontwikkeling van technologie zijn er ook teksten op de website verschenen met betrekking tot de ontwikkeling van personeel en is er in een aantal artikelen aandacht besteed aan de omschrijving van opleidingen.

Kennis

Kennis is belangrijk op de arbeidsmarkt en de techniek. Eigenlijk kan een moderne economie niet meer zonder professionele opleidingen en opleidingsinstituten. Ontwikkelingen omtrent opleidingen zoal een numerus fixus voor technische opleidingen krijgen daarom ook aandacht op de website van technischwerken.nl. De bouwsector en de woningmarkt zijn eveneens belangrijke onderwerpen voor de werkgelegenheid en de techniek.  Daarom wordt op deze website ook aandacht besteed aan de woningmarkt en aan de bouwbranche.

Meer inhoud

In de toekomst gaat de website van technisch werken door met het verspreiden van informatie. Het aantal artikelen zal blijven toenemen en zal bovendien steeds makkelijker gevonden worden in zoekmachines. Omdat de teksten vrijwel allemaal van een schrijver komen is de bron goed te achterhalen. Veel nieuwsberichten bevatten nog een specifieke bron waar het nieuws vandaan is gehaald.  Veel informatieve teksten over bijvoorbeeld de techniek hebben geen aanvullende bronvermelding. Teksten waarin bijvoorbeeld de werking en toepassingen van lasprocessen is beschreven hebben naar de mening van de schrijver geen aanvullende bronvermelding nodig.

Men kan immers eenvoudig in de praktijk controleren of de inhoud van de tekst juist is. Veel teksten zijn tot stand gekomen door de theorie en de praktijk met elkaar te vergelijken.  Zo wordt de theorie over lastechnische aspecten getoetst door daadwerkelijk lassers te vragen of de tekst of de lastechniek juist is. Dit wordt ook gedaan op het gebied van installatietechniek,  elektrotechniek,  bouw en werktuigbouwkunde. Zo ontstaan waardevolle unieke teksten die gemiddeld door bijna 2000 mensen per dag worden gelezen.