Technisch uitzendbureau ziet toename in uitzenduren in 2017

Het economisch herstel in Nederland zorgt er voor dat de werkgelegenheid toeneemt. Er worden meer vacatures open gezet door bedrijven. Dat zorgt er voor dat de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt toeneemt. Technische bedrijven zetten hun vacatures niet alleen op hun eigen website open de vacatures worden ook veelvuldig gedeeld met uitzendbureaus. Aan het begin van 2017 werd de stijging verder doorgezet in het aantal vacatures bij uitzendbureaus. Vanaf dat moment tot aan de bouwvak werd er steeds meer personeel gevraagd bij met name technische bedrijven en bedrijven in de bouw.

Uitzendbureaus die op deze vacatures uitzendkrachten konden plaatsen zagen daardoor ook hun uitzenduren toenemen. Het aantal uitzenduren houdt direct verband met de omzet en marge die een uitzendorganisatie behaald heeft. Tegen het einde van 2017 wordt echter steeds pijnlijker duidelijk dat er een tekort is aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat ook de grote VCU gecertificeerde technische uitzendbureaus helaas ook vaak aan hun opdrachtgevers een “nee” moeten verkopen. Creatieve uitzendbureaus kunnen van dit “nee” soms ook een “misschien” maken door minder ervaren technische krachten en aankomende bouwvakkers aan te bieden in combinatie met een technische opleiding.

Deze werkwijze zorgt er voor dat er meer kansen worden geboden aan werklozen die niet direct op basis van hun loopbaan, opleidingen en cv in aanmerking zouden kunnen komen voor een baan in de techniek. Tijdens de economische crisis werd te weinig geïnvesteerd in personeel. De economische crisis werd vooral hard gevoeld in de bouw en de werktuigbouwkunde. Deze sectoren hebben tijden de crisisjaren veel personeel verloren. Dat zorgt er voor dat deze sectoren met name het tekort aan personeel goed voelen. Geen wonder dat er veel sollicitanten te horen krijgen dat ze zich moeten ontwikkelen voor een functie in de bouw en de techniek. Daar liggen namelijk de komende tijd de grootste kansen op werk. Uitzendbureaus spelen hier op in door kandidaten technische opleidingen aan te bieden en zelfs BBL trajecten te laten volgen bij opdrachtgevers die hiervoor open staan. Op die manier wordt ook het tekort aan vakspecialisten in de techniek voor de toekomst opgelost.