Technisch personeel wordt schaars in april 2016

Vanaf het begin van 2016 neemt de vraag naar technische arbeidskrachten toe op de arbeidsmarkt.  Het bouwpersoneel dat beschikbaar was merkte als eerste een groei in het aantal beschikbare functies.  Steeds meer uitzendbureaus in de bouw namen contact op met wetkloze bouwvakkers om deze in te zetten op bouwprojecten. De toenemende vraag naar bouwpersoneel begon al in 2015. In dat jaar nam het aantal bouwprojecten al aanzienlijk toe in Nederland.

Meer vraag naar bouwpersoneel

Ook in 2016 gaat de vraag naar bouwpersoneel omhoog en wordt het aantal beschikbare ervaren bouwvakkers op de arbeidsmarkt nog geringer. Technische uitzendbureau’s worden door bouwbedrijven ingeschakeld om op zoek te gaan naar ervaren timmermannen, metselaars en installatiemonteurs. Ook voor andere technische functies op bouw ontstaan er steeds meer vacatures maar is steeds minder geschikt personeel te vinden.

Andere technische sectoren

Uitzendbureau’s merken als eerste een toenemende vraag naar technische arbeidskrachten. Deze intermediairs merken ook als eerste de krapte op de arbeidsmarkt.  Deze krapte beperkt zich niet alleen tot de bouwsector. Ook in sectoren zoals de werktuigbouwkunde en de metaaltechniek zijn steeds minder ervaren constructiebankwerkers,  machinebankwerkers, lassers, verspaners en overige metaalarbeiders beschikbaar.

Opleiden van personeel

Bedrijven bedenken nu oplossingen voor het dreigende te kort aan technische arbeidskrachten. Het opleiden van gemotiveerde jonge maar ook oudere werkzoekenden is een oplossing die door verschillende bedrijven wordt overwogen. Ook uitzendbureau’s, opleidingsinstituten en overheidsinstellingen hebben hier een rol in. Steeds meer technische uitzendbureau’s bieden opleidingen en trainingen aan hun uitzendpersoneel. Op die manier worden de technische uitzendkrachten beter geschoold en worden ze van grotere waarde voor potentiële inleners.