Technisch personeel tekort in de machinebouw in 2017

De machinebouw is een sector die een behoorlijke groei doormaakt in 2017. In deze sector krijgen bedrijven meer orders binnen van klanten. Dit heeft tot gevolg dat de bedrijven meer productie kunnen gaan draaien. Daarvoor hebben bedrijven echter wel productiecapaciteit nodig. Deze productiecapaciteit wordt niet alleen gerealiseerd door machines en werkplekken. Er moeten ook personeelsleden worden aantrokken om de werkplekken te bemannen en de machines te ontwerpen en te bouwen. Dit personeel blijkt echter heel beperkt beschikbaar op de arbeidsmarkt. Het gevolg is dat vacatures in technische functies bij machinebouwers langer vacant blijven. De machinebouwers kunnen dikwijls niet zelf nieuw personeel vinden voor hun vacatures en vragen daarom om de expertice van technische uitzendbureaus. Door de jaren heen zijn er echter verschillende technische uitzendbureaus ontstaan. Veel bedrijven kiezen er voor om hun technische vacatures bij meerdere technische uitzendbureaus onder te brengen. Elk technisch uitzendbureau gaat vervolgens de vacature op haar eigen website publiceren en plaatst daarnaast vaak ook de vacature op een of meerdere vacaturebanken waardoor een vacature enorm vaak gedeeld wordt. Dit gebeurd ook via social media.

Technische vacatures zijn moeilijk invulbaar
Ondanks al deze inspanningen blijven vacatures in de machinebouw lang open staan. Dit komt onder andere omdat de vacatures zeer specialistisch zijn. Het gaat vaak niet meer om alleen lassen of alleen assemblage er komt veel meer bij kijken zoals bedrading robotica en mechatronica. Ook verspaning zoals draaien en frezen komt vaak aan de orde. Bedrijven in de machinebouw zoeken ervaren allrounders en die zijn er bijna niet. Jongeren met mechatronica hebben een goede basis maar in de praktijk wordt je pas echt een machinebouwer en dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast verschillen de machinebouwers onderling ook sterk in hun producten. Zo kan een bepaald bedrijf in de machinebouw de nadruk leggen op het mechanische aspect terwijl bij een ander bedrijf in dezelfde sector de nadruk juist ligt op elektronica en het bouwen van kasten en panelen inculsief de bedrading daarvan. Weer andere bedrijven in de machinebouw leggen hun focus op de software zoals de PLC of de SCADA systemen die bij veel machines worden aangebracht. Daarnaast zijn er ook machines waarbij de software is ingebed oftewel embedded software. Tot slot is er ook nog een innovatieve ontwikkeling gaande op het gebied van internet of things waarbij machines en apparaten onderling met elkaar kunnen communiceren en het gebruiksgemak voor de consument en het bedrijf nog verder kunnen bevorderen. Veel startups en andere kleine innovatieve bedrijven houden zich bezig met internet of things en de toepassing daarvan. Deze bedrijven werken vaak in een innovatieve omgeving maar kunnen moeilijk gekwalificeerd personeel vinden. Dat maakt het een uitdaging om deze startups te laten doorgroeien tot grote innovatieve bedrijven met een behoorlijk personeelsbestand.

Vakkrachten ontwikkelen
De machinebouw is voortdurend in ontwikkeling en dat vereist gekwalificeerd personeel. Het bedrijfsleven kijkt hoopvol en verwachtingsvol naar scholen en andere opleidingsinstituten en hopen dat daar gekwalificeerd personeel vandaan kan komen. Echter kunnen veel scholen ook de nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied nauwelijks meer volgen. Zodra een lesprogramma is ontwikkeld heeft de techniek en de innovatie deze al achterhaald. Gevolg is dat bedrijven en scholen nog nauwer met elkaar moeten samenwerken om de uitdagingen voor de toekomst op te lossen. Ook uitzendbureaus die als intermediair optreden hebben een rol in dit geheel omdat ze de technische arbeidsmarkt goed kennen. Daardoor kunnen ze de juiste techneuten bij de juiste machinebouwers onderbrengen voor een BBL traject. Deze trajecten worden steeds populairder onder bedrijven en leerlingen. Ook uitzendbureaus investeren doormiddel van BBL in leerlingen die als uitzendkracht werken maar tegelijkertijd ook als leerling een vak leren en zichzelf ontwikkelen. Bedrijven, scholen en uitzendbureaus zullen elkaar in de machinebouw hard nodig hebben in 2017.