Technisch bedrijf Imtech is nog niet positief over 2015

Op dinsdag 28 juli 2015 maakte Imtech in een tussentijds handelsbericht haar verwachtingen over de laatste maanden van 2015 bekend. De technisch dienstverlener denkt dat ze langer nodig heeft om winstgevend te worden dan eerder werd aangenomen. Het bedrijf ziet het behalen van een positief operationeel resultaat in 2015 als een grote uitdaging. Op dit moment voert Imtech ”constructieve gesprekken” om te kunnen anticiperen op de tegenvaller. Met deze gesprekken probeert Imtech structurele oplossingen voor de lange termijn te bewerkstelligen. Verder spreekt het bedrijf ook over het aanpassen van bestaande financieringsafspraken. Zodoende hoopt het bedrijf meer ruimte te krijgen.

Imtech in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
In de eerste zes maanden van 2015 verwacht Imtech dat het operationeel resultaat (ebitda) uit zal komen op 45 tot 50 miljoen euro negatief. Eerder verwachtte Imtech nog een verlies van 25 miljoen euro. De verliezen worden met name geleden in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is er sprake van een verkleining van het bedrijf waardoor de omzet omlaag gaat. In de Benelux gaat het goed met Imtech en ook in Spanje gaat het beter. Verder doet ook Imtechonderdeel Marine het goed.

Reactie van Technisch Werken
Imtech is een toonaangevend bedrijf in de techniek. Het bedrijf doet veel op het gebied van Installatie, reparatie, onderhoud en service van elektrotechnische systemen en werktuigbouwkundige installaties. Deze techniek is altijd nodig en een bedrijf als Imtech zal daarom altijd aanwezig moeten zijn. Het bedrijf is echter wel groot en dat heeft ook nadelen. Sommige bedrijven en klanten doen liever zaken met kleinere technische bedrijven die sneller kunnen anticiperen op problemen. Imtech heeft natuurlijk door haar omvang wel wat overhead en dat hebben kleine technische onderhoudsbedrijven niet. Daar staat tegenover dat Imtech voldoende personeel en capaciteit heeft om ook grote klanten van dienst te zijn. Bij onderhoudscontracten vindt echter meestal een grote veldslag plaats tussen bedrijven die het onderhoud willen uitvoeren. Dit zorgt er voor dat de prijzen onder druk komen te staan en dat de winst en omzet gereduceerd wordt.