Techniek Nederland weinig vrouwen in technisch uitvoerende beroepen in 2021

Vrouwen zijn er te weinig in de techniek. Brancheorganisatie Techniek Nederland geeft aan dat ongeveer drie procent van de technische vakmensen vrouw is. Er zijn wel meer vrouwen actief in de techniek maar het overgrote deel van de vrouwen die in deze sector werkzaam is voert een administratieve functie uit. Een groot aantal van de 14.500 vrouwen in de sector doen administratieve of communicatieve functies. Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zouden er meer vrouwen in “echte” technische beroepen aan de slag moeten.

Meer vrouwen in uitvoerende techniek

Er zouden volgens hem zowel “zichtbare” als “onzichtbare” barrières zijn die er voor zorgen dat er te weinig vrouwen instromen in de techniek. De komende tijd zal het tekort aan technisch personeel verder toenemen. De techniek is een sector met veel verschillende functies. Ook in de uitvoerende techniek zijn verschillende functies aanwezig. Dat zorgt er voor dat er wat te kiezen is. Techniek is interessant voor zowel mannen als vrouwen. Het kost tijd voordat dit echt doordringt op opleidingen en de arbeidsmarkt. We moeten gezamenlijk de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen. Als we dat niet doen krijgt de techniek straks een groot probleem. De komende jaren zullen de vacatures in de techniek alleen maar toenemen. In totaal zijn er duizenden extra vakkrachten nodig in de techniek. Deze tekorten kunnen niet worden oplost als men in hokjes blijft denken.