Techniek heeft structureel tekort aan technisch personeel in 2023

Het UWV heeft in haar Arbeidsmarktprognose 2023- 2024 aangegeven dat er structurele tekorten zijn aan personeel in bepaalde sectoren. Naast de zorg, het onderwijs en de ICT wordt ook de techniek als sector genoemd met een enorm tekort aan personeel. Dit tekort aan personeel is niet alleen in 2023 aan de orde maar zal ook de komende maanden in Nederland merkbaar zijn. Het UWV geeft aan dat er veel vraag is naar vakmensen die een mbo opleiding hebben gevolgd. Hierbij wordt specifiek het beroep loodgieter genoemd.

Nu is loodgieter een vrij oude term voor een installatiemonteur. Het is logisch dat installatiepersoneel populair is op de arbeidsmarkt. Er worden veel mensen gevraagd die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Installatiemonteurs en elektromonteurs vormen een belangrijke factor in deze verduurzaming. Er staan veel vacatures open in deze functies. In heel Nederland worden installatiemonteurs en elektromonteurs ingezet in de nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Omdat de overheid de komende tijd wil dat er nog meer gedaan wordt in Nederland op dit gebied is de kans groot dat er nog meer werkgelegenheid komt op dit gebied. Dat betekent dat er ook meer vacatures komen in de techniek.