Tata Steel wil meer rechten voor CO2 emissie in 2016

De uitstoot van CO2 moet wereldwijd worden beperkt. Bedrijven maken hiervoor afspraken met landelijke overheden en met internationale organisaties. Er is een ware onderhandeling ontstaan over de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven hebben daarbij vooral het eigen belang voor ogen. Het Nederlandse Tata Steel in IJmuiden wil bijvoorbeeld een groter aandeel in de gratis rechten op het uitstoten van het broeikasgas CO2.

Concurrentie met China
Het bedrijf wil met meer rechten zichzelf staande houden tegen de ‘oneerlijke’ concurrentie van de staalproductie uit China. In China gelden geen milieubeperkingen en kunnen bedrijven dus in feite onbeperkt CO2 uitstoten. China is de grootste staalproducent ter wereld en stoot daardoor veel CO2 uit. In de praktijk stoten de staalbedrijven in China veel meer CO2 uit dan het Nederlandse bedrijf Tata Steel.

Tata Steel in Nederland
In Nederland is Tata Steel ten opzichte van andere Nederlandse bedrijven verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid CO2 emissie. Daarom wordt binnen Nederland de focus op dit bedrijf gelegd. Het bedrijf vindt het echter onterecht dat de CO2 uitstoot verder moet worden beperkt. Tata Steel staat in de top drie van staalbedrijven met de laagste uitstoot. Daarom wil het bedrijf aanspraak maken op meer emissierechten.

Innovatie moet worden beloond
Directievoorzitter Theo Henrar geeft aan dat het belangrijk is dat innovatie en prestaties moeten worden beloond. Bedrijven die het best presteren in het reduceren van de CO2 uitstoot moeten voor deze prestatie worden beloond. Daarbij beroept de directievoorzitter op een EU-afspraak waarin dit is vastgelegd.

Reactie van Technisch Werken
De totale CO2 uitstoot in de wereld moet worden verlaagd. Het is onjuist en onterecht als bepaalde landen strenge eisen opgelegd krijgen terwijl andere landen helemaal geen richtlijnen krijgen. Dit zorgt inderdaad voor oneerlijke concurrentie en daarbij wordt het milieu bovendien niet geholpen.

Wereldwijd moeten er strenge eisen en strenge controles worden uitgevoerd als het gaat om het beperken van de CO2 uitstoot. Bedrijven moeten zich ook gezamenlijk inzetten in het ontwikkelen van nieuwe technologie waarmee de CO2 uitstoot kan worden beperkt of gefilterd. Deze kennis zou verplicht gedeeld moeten worden uit milieubelang.