Tata Steel Nederland is in februari 2018 akkoord gegaan met fusie ThyssenKrupp

Tata Steel Nederland is een grote staalproducent met een vestiging in IJmuiden. Net als andere Europese staalbedrijven merkte Tata Steel de afgelopen jaren ook de druk van de buitenlandse concurrentie. Met name Chinese staalproducenten bedreigen de Europese markt met dumpprijzen voor staal. Om die reden proberen Europese staalbedrijven hun positie te verstevigen. Dat houdt in dat er kosten moeten worden bespaard en krachten moeten worden gebundeld. In de praktijk betekend dit dat er vaak fusies plaatsvinden en reorganisaties. Dit zorgt voor zorgen bij personeelsleden en vakbonden. Daarom is het belangrijk dat het personeelsbelang meegenomen wordt in de afspraken over een fusie.

Tata Steel
Er zullen echter toch lastige problemen komen. Een deel van het personeel zal de gevolgen van de fusie merken. Dat is waarschijnlijk ook het geval met Tata Steel. Inmiddels heeft het eigen moederbedrijf van de staalproducent een overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de fusie met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp kan plaatsvinden. Er zijn verschillende afspraken gemaakt tussen de staalproducenten. Een voorbeeld van deze afspraken is dat de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden haar huidige rol zal kunnen behouden. Dit werd woensdag 21 februari 2018 bekend gemaakt door Tata Steel Nederland.

Research en development
Kort geleden werd al bekend gemaakt dat het hoofdkantoor van de joint venture in Nederland zal worden gevestigd. Nu is echter ook duidelijk geworden dat ook de onderzoeks- en researchafdeling naar IJmuiden komt. Research en development vormt voor veel bedrijven in de techniek een belangrijke pijler voor de toekomst. Zonder research en development kan men namelijk nauwelijks technologische voorsprong krijgen op de concurrentie.

Structuur van de staalproducent
De structuur van Tata Steel Nederland zal blijven bestaan aldus het bedrijf. Wel zal er een aparte directie komen die zal bestaan uit een onafhankelijke raad van commissarissen. De helft van deze raad van commissarissen zal bestaan uit interne leden en de andere helft uit externe leden. Verder zal de Nederlandse tak niet gevraagd worden om garant te staan voor schulden van de joint venture.